Home

Achtergrond 204 x bekeken

Levendige handel in melkquotum

Melkveehouders hebben in de eerste helft van dit jaar ongeveer net zoveel quotum verhandeld als in dezelfde perio­de vorig jaar, blijkt uit gegevens die het Productschap Zuivel (PZ) gisteren heeft gepresenteerd.

Het PZ-bestuur is bezorgd over de nog levendige handel.

De overdracht van quotum zon­der grond - waar verreweg het meest in wordt gehandeld - nam zelfs licht toe, van 45.214 naar 45.969 ton. Een grote piek in de handel lag, net als in 2008, in maart. De aankoop van extra quo­tum op dat moment heeft overi­gens geen gevolgen voor de even­tueel te betalen superheffing.

De overdracht van quotum met grond daalde wel, van 6.006 naar 3.411 ton. Er werd dit jaar meer quotum verleast dan vorig jaar: 6.389 tegen 5.050 ton. Die laatste cijfers hebben alleen betrekking op het tweede kwartaal.

Het algemeen bestuur van het PZ spreekt zijn zorg en verbazing uit over de nog altijd levendige handel. LTO-voorman Siem-jan Schenk: ”Als dat zo doorgaat, dan komt 2015 te vroeg voor een zach­te landing. Maar goed, het blijft natuurlijk een keuze van de indi­viduele ondernemer.”

PZ-voorzit­ter Geert Koopstra brengt de cij­fers in verband met onderzoek van weekblad Boerderij, waaruit bleek dat een op de drie melkvee­houders niet gelooft dat de quote­ring in 2015 afloopt. De politiek kan grillig zijn, zei Koopstra, maar het besluit is toch écht geno­men, benadrukte hij.

Minister Gerda Verburg heeft melkveehouders afgeraden nog te investeren in extra quotum, om­dat ze die investering vermoede­lijk niet kunnen terugverdienen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.