Home

Achtergrond 394 x bekeken 14 reacties

LTO eist noodplan landbouw

De Europese landbouwministers moeten een noodplan maken om te zorgen dat boeren en tuinders niet acuut in problemen komen door de lage prijzen, vindt LTO Nederland.

LTO verwacht dat het aantal ondernemers in liquiditeitsproblemen de komende tijd snel toeneemt. De land- en tuinbouworganisatie sluit zich aan bij de manifestatie van de koepel van Europese landbouworganisaties Copa, die maandag tijdens de landbouwraad in Luxemburg wordt gehouden. De boerenorganisaties bepleiten een economisch herstelplan voor de agrarische sector, vanwege de extreem lage prijzen.

De malaise doet zich breed voor in de zuivel, de groentesector en bij de bloementeelt. De prijzen in die sectoren zijn ver onder kostprijs gedaald. In het herstelplan bepleit LTO onder meer maatregelen om de eerste nood te lenigen door tijdelijk uitstel van aflossen en een tijdelijke regeling voor liquiditeitsoverbrugging via banken en het Borgstelligsfonds. Via belastingmaatregelen zouden investeringen op terrein milieu en dierwelzijn kunnen worden gestimuleerd. Bovendien wil LTO meer ruimte voor overheidsgaranties bij exportkredieten.

Andere voorstellen gaan over aanpassing van de Mededingingswet (om het evenwicht tussen de marktpartijen in de voedselketen te herstellen) en versnelde uitbetaling van toeslagrechten. LTO vindt dat EU-lidstaten geen protectionistische acties mogen ondernemen; ze bepleit echter wel prijsondersteuning van zuivelproducten.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Harm

  Het is weer eens overduidelijk voor wie de LTO wel moeite wil doen!!!!!

 • no-profile-image

  antie lto

  jophan horst je hebt helemaal gelijk

 • no-profile-image

  Jophan

  LTO is net zo onnozel als de grote jongens in de agrarische sector. Die denken dat groei van hun bedrijven de oplossing is.
  Het enige wat ze hier mee bereiken is dat de opbrengstprijs nog verder omlaag gaat.
  De supermarkten lachen om zoveel dommigheid. Volgend jaar zitten die 400% boven de grond stoffenprijs. Lang leve de Megabedrijven en hun productiegroei!

 • no-profile-image

  Boer

  Dat is natuurlijk kink en klare onzin, Jophan. Door groei komt er niet meer melk/vlees, deze producten zijn begrenst door quota. Dat je een kleine boer bent en daardoor tegen mega bent is duidelijk. Dat is jou mening maar gebruik wel juiste argumenten. Ik ben van mening dat we mega bedrijven OOK nodig hebben, naast de gezinsbedrijven. Steeds minder jongeren willen geen boer meer worden (geef ze eens ongelijk) en hierdoor komt de kritische massa in het geding. We moeten een bepaalde omvang behouden om zo genoeg body over te houden om te innoveren ed, anders gaat de BV landbouw failliet in NL. Maakt niet uit of het hier om melkvee of om varkens gaat. De toekomst van de landbouw wordt bepaald door EN gezinsbedrijven EN megabedrijven.

 • no-profile-image

  gert

  De supermarkten lobbyien ook flink in Brussel,die hebben daar een flinke vinger in de pap,de EU is tenslotte een consumentenclub

 • no-profile-image

  jans.o

  LTO doet niet anders dan lobbyen, daar kun je tegenwoordig ook consult _ bureau,s{bedrijven} voor inhuren,veel goedkoper en minstens zo efficient.

 • no-profile-image

  Riky Schut-Hakvoort - ex-boerin

  LTO kruipt uit zijn schulp en komt voor de belangen van hun boeren op. Geweldig toch!
  Een rechtvaardig en solidair landbouwbeleid had meer vruchten afgeworpen als de LTO wat vaker was opgetrokken met de kritische vakbonden en organisaties. Maar meestal koos de LTO voor de landelijke overheid en de CDA en VVD politiek.
  Laat de LTO nu eens echt proberen de oorzaken van de lage inkomensproblematiek op te sporen.
  Wat deed LTO bij de volgende beslissingen? Bijvoorbeeld de hoge grondprijs en pachtprijs, de verruimimg van het melkqoutum en vervolgens de lage melkprijs, de stimulering van megastallen en megakassen, bij deze besluitvorming heeft de LTO steeds invloed gehad, maar wel de verkeerde beslissing genomen ten koste van de belangen van de gemiddelde boer en tuinder met een gezinsbedrijf (klein tot middelgroot)
  De ommekeer komt nooit te laat!
  Riky Schut-Hakvoort
  ex-boerin te Lottum

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Zo in het maar net Ineke, daar nog bij heeft men enkele jaren geleden de melkpremie van 3 cent per liter ingevoerd dit om de te verwachte melkprijsdaling op te vangen nou volgens mij heeft de akkerbouw voor de lage prijzen nooit iets gehad en voor de pluimvee en varkenssector weet ik het zeker ze moeten niet zo vlug zeuren en altijd maar aan het handje van Brussel willen blijven lopen ga eerst maar eens op je eigen benen staan net als de rest

 • no-profile-image

  ineke

  Even voor de duidelijkheid boer Cees en Jophan: ook megabedrijven zijn nog gezinsbedrijven hoor waar bijvoorbeeld vader, moeder en zoon samenwerken. Deze bedrijven zijn groter geworden doordat grond van stoppende boeren is opgekocht en dus is het onzin dat zij zouden zorgen voor overproductie.
  Maar het is duidelijk dat LTO alleen oog heeft voor de veehouderij. Akkerbouw telt niet mee. Nog nooit werd er zo`n standpunt ingenomen als de akkerbouwproducten slecht opbrachten over meerdere jaren. Nu de melk het laatste jaar weinig opbrengt moet ineens alles uit de kast gehaald worden. Ik gun het de veehouderij, iedereen verdient een eerlijke prijs voor een goed product. Maar dan wel in elke sector LTO!

 • no-profile-image

  boer

  Ben het helemaal met je eens Harm !! In de zeer slechte tijden in de varkenshouderij hoorde ze niet. Ze doen nu precies wat een landbouworganistaie behoort te doen : opkomen voor hun leden !! Het is overduidelijk dat de varkenshouder bij de NVV moet zijn !!

 • no-profile-image

  Westbrabander

  Gaat in de akkerbouw wel goed dan? Of zijn wij al gewend aan structureel te lage prijzen.

 • no-profile-image

  A

  Jammer dat niet meer druk uitgeoefend wordt om het machtsblok van supermarkten en cooperaties door te lichten. Vanmorgen zag ik in de Plus supermarkt 1 liter halfvolle melk (waar dus het vet voor boter en slagroom al vanaf is!!) voor 0,88 euro!!! De schokkende conclusie: 300 % boven de grondstofprijs.

 • no-profile-image

  gert

  De EU is gewoon een consumentenclub waar de lobbyisten van de supermarkten een dikke vinger in de pap hebben,de Franse boeren hebben dat goed begrepen

 • no-profile-image

  akkerbouwer

  Helemaal eens met westbrabander. De melkprijzen zakken sinds jaren even onder de kostprijs en de LTO is in rep en roer en organiseren akties. In Nederland en Europa wordt t.a.v. de akkerbouw al vele jaren een afbraakbeleid gevoerd. (mineralenbeleid, suikerbeleid, prijzen stuktureel onder de kostprijs enz.) en onze organisaties zijn nergens te bekennen. Ze zijn wel druk met de bouw van een duur nieuw hoofdkantoor.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.