Home

Achtergrond 548 x bekeken 1 reactie

LTO eist noodplan landbouw

De Europese land­bouwministers moeten een nood­plan maken om te zorgen dat boeren en tuinders niet acuut in problemen komen door de lage prijzen, vindt LTO Nederland.

LTO verwacht dat het aantal onderne­mers in liquiditeitsproblemen de komende tijd snel toeneemt. De land- en tuinbouworganisa­tie sluit zich aan bij de manifesta­tie van de koepel van Europese landbouworganisaties Copa, die maandag tijdens de landbouw­raad in Luxemburg wordt gehou­den. De Europese boerenorgani­saties bepleiten een economisch herstelplan voor de agrarische sector, vanwege de extreem lage prijzen.

De malaise doet zich breed voor in de zuivel-, de groente- en bloe­mensector. De prijzen daar zijn ver onder kostprijs gedaald.

In het herstelplan bepleit LTO onder meer maatregelen om de eerste nood te lenigen door tijde­lijk uitstel van aflossen en een tij­delijke regeling voor liquiditeits­overbrugging via banken en het Borgstelligsfonds. Via belasting­maatregelen zouden investerin­gen op terrein milieu en dierwel­zijn kunnenwordengestimuleerd. Bovendien wil LTO meer ruimte voor overheidsgaranties bij ex­portkredieten . Andere voorstel­len gaan over aanpassing van de Mededingingswet (om het even­wicht tussen de marktpartijen in de voedselketen te herstellen) en versnelde uitbetaling van toeslag­rechten . LTO vindt dat EU-lidsta­ten geen protectionistische acties mogen ondernemen; ze bepleit echter wel prijsondersteuning van zuivelproducten.

Administrator

Eén reactie

 • corolthuis

  Voedsel in de Super is hardestikke duur.
  95 Euro per kilo voor een doosje met 5 blaadjes basilcum.
  10 Euro als ik het direct bij de boer koop.
  Wie zuigt de boer uit en besodemietert de consument ?
  De toegevoegde waarde van de tussenhandel is 0,niks. kost wel heel veel fossiele brandstof.
  Laat de boer het direct aan de consument verkopen.
  Personeel ?
  De bezoekers van de voedselbank. Leren ze werken, dus kost het niks.
  Het wordt steeds gekker in dit land.

Of registreer je om te kunnen reageren.