Home

Achtergrond

LEI: sector steeds innovatiever

Het aantal bedrijven dat investeert in innovatie neemt snel toe.

Dat blijkt uit onderzoek van het landbouweconomisch in­stituut LEI. De kapitaalintensieve tuinbouw steekt met kop en schouders boven de andere secto­ren uit, terwijl melkveehouders achter blijven.

Het LEI onderzocht voor de pe­riode 2004 tot 2007 hoeveel bedrij­ven investeerden in innovatie en om welke bedragen het gaat. Vol­gens het onderzoek neemt de con­currentiekracht door innovatie toe, en realiseren bedrijven zich dit steeds meer. De overheid be­perkt echter de sectoren, door re­latief vaak van beleid te verande­ren.Tussen 2004 en 2007 is het per­centage vernieuwende bedrijven toegenomen van iets minder dan 7 procent tot bijna 13 procent. Liefst 27 procent van de tuinbouw­bedrijven mag zichzelf vernieu­wend noemen. Dit geldt voor slechts 1,7 procent van de graas­dierbedrijven, die pas sinds kort in volle omvang de grillen van de markt ervaren.

Voor melkveehouders blijkt een ingewikkeld bureaucratisch pro­ces de belangrijkste belemme­ring. Voor tuinbouwbedrijven zijn de kosten dan weer te hoog. Het vinden van kapitaal is voor beide sectoren de op één na be­langrijkste belemmering.Slechts de helft van de tuin­bouwrespondenten op lange ter­mijn vertrouwen in de toekomst, veel minder dan in andere secto­ren.Ongeveer 2 procent van de be­drijven behoorde in 2007 tot de echte pioniers. Opvallend is dat de bedrijven gemiddeld aanzien­lijk kleiner zijn dan de zogeheten volgers, maar wel groter dan de niet vernieuwende bedrijven.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.