Home

Achtergrond 222 x bekeken

LEI: aantal gezinsbedrijven straks eenderde kleiner

Het aantal agrari­sche bedrijven zal tot 2020 met 30 procent afnemen.

Dat voorziet het landbouweconomisch instituut LEI van de Wageningen UR. Tege­lijkertijd zal het gemiddelde be­drijf toenemen van 23 hectare in 2005 tot 39 hectare in 2020. De ar­beidsomvang neemt toe van 1,95 naar 2,35 arbeidsjaareenheden. De productie per arbeidskracht zal fors toenemen.

Ook het gezinsbedrijf zal min­der dominant worden in agra­risch Nederland. In de glastuin­bouw zal het volgens de onderzoe­kers vrijwel geheel verdwijnen. De meeste melkveebedrijven zul­len wel gezinsbedrijven blijven. ”Het gezinsbedrijf verandert ook van karakter en wordt meer gecombineerd met andere be­drijfsvormen, zoals gebruik ma­ken van franchising en keurmer­ken, inhuren van zzp’ers en deel­nemen in samenwerkingsverban­den.” Samenwerking op het gebied van inkoop, productie, ver­werking en afzet biedt kansen voor de bedrijven.”

De komende jaren voorziet het LEI dat agroketens hechter zullen worden, omdat aansluiting van de bedrijven op de markt steeds be­langrijker wordt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.