Home

Achtergrond

Kweekbedrijven moeten betalen voor genen van FAO

Kweekbedrijven moeten voortaan een financiële vergoeding betalen als ze gebruikmaken van genetisch materiaal uit de genenbank van de wereldvoedselorganisatie FAO.

De FAO wil zo de conservering van plantaardige genen financieren. In Tunesië wordt daar deze week een akkoord over gesloten, meldt de FAO. De wereldvoedselorganisatie vindt de overeenkomst belangrijk. "Voor het eerst is in een internationaal bindend verdrag vastgelegd dat boeren in de arme landen een beloning krijgen voor het telen van gewassen, die in de toekomst van belang kunnen zijn voor de voedselzekerheid in de wereld."

In 2004 is een verdrag getekend dat er op is gericht om genen uit planten te bewaren. In Tunesië wordt deze week vastgelegd hoe dat gefinancierd moet worden. Er komt een genenbank van 64 voedsel- en voergewasssen. Daarin zitten meer dan 1 miljoen monsters van planten. Als een kweekbedrijf gebruik maakt van de genenbank en dit leidt tot een ras dat op de markt wordt gebracht, dan moet het kweekbedrijf 1,1 procent van de omzet afstaan aan het fonds. Met dit geld wordt de genenbank beheerd. Volgens de FAO is een startsubsidie ontvangen van 250.000 dollar (179.000 euro) van Noorwegen, Italië, Spanje en Zwitserland. Met dit geld worden gewassen opgespoord over de hele wereld, meldt de FAO. "Veel boeren in met name arme landen verbouwen gewassen die nauwelijks op de markt worden gebracht, maar die wel een grote genetische diversiteit hebben. Boeren moeten ondersteuning krijgen om deze diversiteit in gewassen in stand te houden."

Volgens de FAO gaat de genetische diversiteit hard achteruit. "Dat komt door de moderne landbouw, de veranderde eetgewoontes en de toegenomen bevolkingsdichtheid. Kweekbedrijven moeten een brede toegang krijgen tot de genetische diversiteit om gewassen te kunnen kweken die bestand zijn tegen droge zomers, koude winters en ziekten. Dit is hard nodig om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden."

Of registreer je om te kunnen reageren.