Home

Achtergrond 1 reactie

Inspraak voor elf Natura 2000-gebieden

De aanwijzing van elf Natura 2000-gebieden gaat binnenkort in de inspraakprocedure. Dat heeft minister Gerda Verburg (landbouw en natuur) vanochtend bekendgemaakt.

Het gaat om de volgende elf gebieden: Lauwersmeer, Bargerveen, Rottige Meenthe & Brandemeer, Stelkampsveld, Korenburgerveen, Binnenveld, Lingegebied & Diefdijk-Zuid, De Wilck, Biesbosch, Bunder- en Elsloërbos en Drentsche Aa-gebied.

De ontwerp-aanwijzingsbesluiten liggen van 24 september tot en met 4 november ter inzage. Mensen kunnen hun opmerkingen en bedenkingen uiten over de begrenzing van de gebieden en de gestelde natuurdoelen.

Over hoe deze doelen te halen worden later afspraken gemaakt, in de beheerplannen. Deze worden opgesteld door betrokken partijen in het gebied, naast lokale overheden ook natuur- en landbouworganisaties.

In totaal wijst Nederland 162 gebieden aan als Natura 2000-gebied. Natura 2000 is het Europese netwerk van natuurgebieden, die beschermd worden op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

De Kamer debatteert morgen met minister Verburg over Natura 2000.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    gert

    Niet erg bedankt oud-minister Veerman voor aanwijzing van deze 162 Natura 2000 gebieden in Nederland,waardoor veel bedrijven nu op slot zitten,terwijl hij nu voorzitter is van Natuurmonumenten ,die nu die aanwijzing goed van pas komt,de boeren zijn bedrogen uitgekomen .

Of registreer je om te kunnen reageren.