Home

Achtergrond 2 reacties

Inkomenstoeslag voor Duitse boeren al in juli

Duitse melkveehouders krijgen de bedrijfspremies voor het grootste deel, dat wil zeggen 70 procent, al begin juli uitbetaald. De regering schiet het geld uit Brussel namelijk voor.

Dat heeft landbouwminister Ilse Aigner gisteren bevestigd. Aigner belooft dat de regering daarvoor 25 miljoen euro uittrekt. Dit geld zal aan de boeren als zogenoemde liquiditeitshulp via de Landwirtschaflige Rentenbank ter beschikking worden gesteld in de vorm renteloze leningen. De rente komt namelijk voor rekening van de overheid.

”Met deze liquiditeitshulp verlenen we een belangrijke bijdrage ter overbrugging van de uiterst moeilijke situatie in de agrarische sector,” licht de bewindsvrouw toe. Nu Duitsland de toeslagrechten al in juli uitkeert, zal ook LTO pleiten dat de Nederlandse boeren hun toeslagrechten nog eerder krijgen uitbetaald. ”Het is belangrijk dat er binnen Europa een gelijk speelveld is”, zegt Siem-jan Schenk, voorzitter van de LTO-vakgroep rundveehouderij.

Nu landen als Duitsland en Frankrijk aanvullende maatregelen nemen om hun veehouders te ondersteunen, vraagt Schenk zich af hoe het zit met de afspraken die zijn gemaakt in verband met het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. ”Hier zit duidelijk spanning op”, aldus Schenk.

LTO steunt Verburg

De LTO steunt minister Verburg in haar vasthoudendheid aan de gemaakte afspraken, maar is bezorgd of haar Europese collega’s ook zo vasthoudend zijn. ”Het moet niet zo zijn dat iedereen zijn eigen maatregelen neemt”, aldus Schenk. ”Dit tast de concurrentiepositie van de Nederlandse zuivelsector aan. Ook de zuivelcoöperaties zouden zich hier sterk voor moeten maken. Nederland moet het duidelijk hebben van de internationale markt.”

Schenk verbaast zich over de stilte bij bijvoorbeeld FrieslandCampina. ”De coöperatie zou bij zichzelf te rade moeten gaan. Alle partijen in de zuivelketen hebben hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor gelijke kansen. Een renationalisatie aspect moeten we niet willen.”

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Hamp Westland

    De EU is er dus nog lang niet. Dat zal op termijn wel goedkomen denk ik. Maar voor de korte termijn is het nu wel duidelijk dat een lidstaat wel degelijk de sector kan helpen. Als Verburg dit voorbeeld niet volgt of in ieder geval geen poging doet om dit te volgen, dan kan ze maar beter opstappen. De Nederlandse staat pompt miljarden in andere sectoren en financiert aldus zelf de bekritiseerde (maar eigenlijk wel goedgekeurde) bonussen , maakt ook gebruik van ons goedkope voedselpakket over de ruggen van de producenten en haalt vervolgens de schouders op. Hypocriet? Volgens mij is dat nog voorzichtig uitgedrukt. Volgens mij wordt het weer tijd voor de Boerenpartij, heeft de sector toch wat voor het zeggen, want er is geen enkele organisatie die ook maar iets in de melk te brokkelen heeft.

  • no-profile-image

    a.l

    En waarom zouden alleen de melkveehouders gesteund moeten worden. Andere agrarische bedrijven zoals de fruitteelt hebben al jaren te maken met produceren onder de kostprijs. Waarom de ene tak wel hulp bieden en de andere niet we zijn toch allemaal van de voedselvoorziening? Of is het de bedoeling dat we dadelijk alles uit het buitenland moeten halen omdat er geen Nederlandse producent meer kan bestaan??? Dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.