Home

Achtergrond

Inkomens daalden nog nooit zo hard

Het gemiddeld inko­men uit een agrarisch bedrijf be­droeg vorig jaar ruim 32.000 euro.

In 2007 lag het nog op ruim 57.000 euro. Zo’n sterke terugval heeft zich niet eerder voorge­daan. Dat concludeert onderzoeksin­stituut LEI in zijn jaarlijkse Land­bouw- Economisch Bericht, dat gisteren is verschenen. Het LEI schrijft de slechte resultaten toe aan een prijsdaling (door een ho­gere productie en een afnemende export) in combinatie met een sterke kostenstijging (voer, ener­gie, kunstmest), mede door de hoge olieprijs.

De resultaten per deelsector zijn uiteraard verschillend, hoe­wel bijna geen enkele tak zich aan de malaise kon onttrekken. Al­leen in de varkenshouderij waren de resultaten beduidend beter dan in 2007, maar slechter dan dat jaar kon ook niet.De inkomens in de vleeskalver­houderij, fruitteelt en boomkwe­kerij bleven vorig jaar nog rede­lijk op peil.

Alle andere sectoren scoorden slechter dan in 2007. Vleeskuiken­houders en bloembollentelers teerden zelfs in op hun eigen ver­mogen. Melkveehouders en ak­kerbouwers zagen hun inkomen uit bedrijf vorig jaar met de helft teruglopen, glastuinders verdien­den gemiddeld nog maar een kwart van 2007.Veel bedrijven wisten hun inko­men nog enigszins op peil te hou­den door bedrijfstoeslagen (circa driekwart van de bedrijven ont­vangt zo’n EU-toeslag) en door een baan ernaast te nemen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.