Home

Achtergrond

Hulp bij schaalvergroting agrarisch bedrijf

Boeren die hun bedrijf willen uitbreiden moeten daarbij geholpen worden. Dat vinden Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Friesland.

Daarom komt er in die provincie een loket waar boeren terecht kunnen als ze uitbreidingsplannen hebben. Bij het loket wordt door verschillende mensen naar het bouwplan gekeken en het loket moet helpen bij het oplossen van eventuele knelpunten. Ook biedt het ondersteuning bij het nemen van procedurele stappen. Er komt een pilot waarin betrokken partijen de beste werkwijze voor zo'n loket moeten uitvinden.

Naast hulp voor boeren bij schaalvergroting, moet er ook gekeken worden naar het landschap. Vaak blijkt volgens GS dat zonder veel extra kosten een betere landschappelijke inpassing mogelijk is. Bijvoorbeeld door een stal anders op een perceel te plaatsen, ander materiaalgebruik toe te passen, of door beplanting op de juiste plekken aan te brengen.

Gedeputeerde Staten willen daarom dat tegelijk met het opstellen van een plan voor agrarische schaalvergroting ook een landschappelijk inrichtingsplan wordt gemaakt. Zo'n voorwaarde kan worden opgenomen in de provinciale ruimtelijke verordening op grond van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.