Home

Achtergrond

'Goede toekomst voor gespecialiseerde mester'

Gespecialiseerde stierenmesters die vlees van hoge kwaliteit produceren en zich richten op de afzetmarkt dicht bij huis hebben een goede toekomst. Dit zegt voorzitter Ko Brooijmans van de LTO vakgroep vleesveehouderij.

Hij reageert hiermee op uitspraken van Rabobank Nederland als zou de stierenmesterij in Nederland geen toekomst meer hebben. Volgens Brooijmans is deze uitspraak veel te ongenuanceerd en niet juist. Punt is volgens hem dat de Rabobank met het vorige week afgegeven signaal voorbij gaat aan een aantal ontwikkelingen die de laatste jaren in de stierenhouderij hebben plaatsgevonden.

Brooijmans: "Het klopt dat de marge voor stierenvlees voor de midden- en onderkwaliteit onvoldoende is om een renderende bedrijfsvoering op te hebben. Daarom is in het verleden al een deel van de stierenmesters afgevallen. Ook is een deel van de houders omgeschakeld naar de productie van rosé-vlees, maar die krijgen het waarschijnlijk ook nog moeilijk. Voor de overigen, en dat zijn er – klein en groot – enkele duizenden, heb ik goede hoop."

Volgens cijfers van het Productschap Vee en Vlees (PVV) worden jaarlijks zo’n 70.000 stieren geslacht in Nederland. Het overgrote deel hiervan vindt zijn weg naar de Nederlandse consument. Ook volgens slachterijen is de mesterij een rendabele activiteit in Nederland.
Anders is dat volgens hen met de vleesproductie bij koeien die worden uitgestoten uit de melkveehouderij. Volgens de Rabobank is deze tak van sport rendabeler te maken. Daar zijn de slachterijen, handel en ook LTO Vleesveehouderij het niet mee eens. Volgens hen is uitgestoten melkvee niet geschikt voor de vleesproductie, is de vleeskwaliteit niet goed genoeg en kan de vetweiderij of vetmesterij van oude melkkoeien financieel niet uit. Zeker niet als neventak op een melkveebedrijf.

Naast de gespecialiseerde stierenmesterij is er volgens Brooijmans ook goed perspectief voor de zoogkoeienhouderij, mits de beweiding van natuurterreinen aantrekkelijk genoeg is.

Of registreer je om te kunnen reageren.