Home

Achtergrond 6 reacties

Glaskracht slaat alarm in brief aan Tweede Kamer

LTO Glaskracht wil dat de overheid snel sectorspecifieke maatregelen neemt om de glastuinbouw te ondersteunen.

De bestaande crisismaatregelen zijn niet toepasbaar voor de tuinbouw, schrijft de belangenbehartiger in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Volgens Dick Hylkema, directeur van LTO Glaskracht en mede-opsteller van de brief, is de situatie in de glastuinbouw zo nijpend dat ook sommige "goede" bedrijven financiële problemen hebben. Bovendien ziet hij WKK’s (warmtekrachtkoppelinginstallaties) stilvallen.
Hylkema vindt de verruiming van het Borgstellingsfonds positief, maar investeringen in verduurzaming blijven volgens hem nog uit.

LTO Glaskracht vraagt in de brief of het geld voor het Borgstellingsfonds ook als borg kan dienen voor bedrijven die financieel in zwaar weer zitten en nieuwe leningen aangaan bij banken. "Bedrijven in allerlei teelten produceren onder kostprijs. Bij paprika is het verschil 50 cent per kilo. Dat houd je niet vol."

Stimuleringsregeling Duurzame Energie

De aangekondigde en ingevoerde maatregelen van het kabinet komen het bedrijfsleven wel ten goede, maar zijn niet toepasbaar voor de glastuinbouw, meent Hylkema. "In onze sector is het bijvoorbeeld onmogelijk om productie tijdelijk stil te leggen of werknemers in de deeltijw-WW te plaatsen."

Naast een nieuwe functie voor het Borgstellingsfonds wil LTO Glaskracht ook dat de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) op bestaande en nieuwe WKK’s wordt toegepast. Volgens hem is op dit moment de sparkspread van WKK onvoordelig. Daarbij gaat het om de stroomprijs die te laag is ten opzichte van de kosten van het gas dat in een WKK wordt gestoken. "We hebben dus de capaciteit voor duurzame energie, maar passen het niet toe." De regering kan volgens LTO Glaskracht de sector helpen om de klimaatdoelen te halen.
LTO Glaskracht pleit daarbij voor het uitstellen van lastenverzwarende maatregelen, zoals de nieuwe emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jophan

  Ook in de tuinbouw zorgen de grote uitbreiders met hun Megakassen voor nog meer overproductie. De prijzen zullen daardoor nog verder dalen. De tuinbouw moet maar eens onderzoeken hoeveel groenten ze kunnen verkopen tegen de landelijke kostprijs. Als je uitbreid zonder deze kennis ben je eigenlijk dom bezig! Daarbij maak je voor de collega tuinders die niet uitbreiden ook die hun kostprijs kapot! Mooie collega's die grote jongens!

 • no-profile-image

  Subsidie

  Wat een geklaag weer bij de tuinders. Eerst moeten ze subsidie voor het plaatsen van een WKK en nou moeten weer een subsidie om de draaiende te houden! Heren wel eens gehoord van vraag en aanbod? Hetzelfde met het alsmaar groter en vooral ook hoog maken van de glasopstallen met bijbehorende tanks. De prijs is natuurlijk laag van de paprika enz. Weer hetzelfde verhaaltje vraag en aanbod.
  Stop nou eens met klagen en saneer eens in eigen geledingen. Geen kassen meer erbij, slopen van oude en/of te grote kassen, onrendabele kassen. Geen WKK's meer.
  Maar vooral stop eens met het vragen van nog meer SUBSIDIE !!!
  De markt reguliert zichzelf. Niet de subsidie moet regulerend zijn.

 • no-profile-image

  dirk

  Het kon onderdaad niet op bij de tuinders.Van 1 ha gelijk door naar 12 ha.Dit zijn zeer ondoordachte investeringen!!Ongelooflijk dat men een bank zo gek kreeg!Een koeienboer gaat ook niet van 50 naar 600 koeien.Of een legkippenhouder van 30000 naar 360000 stuks!Nooit vroeg iemand zich af of de markt dat wel aankon.Kijk naar de komkommers en tomatensector,die gaan de sierteeltsector achterna.Allemaal een plank voor de kop.Er mag voor een gezinsbedrijf toch niet meer als een modaal inkomen verdiend worden,of hij dat met 1ha of 20 ha doet maakt het grootwinkelbedrijf niet uit,Zij hebben toegang tot alle cijfers die iedereen braaf ter beschikking stelten zien graag dat er bedrijven zijn die steeds hun kostprijs nog hebben weten te verlagen.Dat is voor hun een teken dat ze weer minder voor het produkt hoeven te betalen.Inventief als boeren tuinders zijn gaat men opzoek naar neven inkomsten zoals bijvoorbeeld wkk`s,die leverden vorig jaar goed geld op wat ook weer door de retail vertaald werd in nog lagere prijzen voor het geleverde product.Samengevat:de sector wurgt zichzelf helaas.Als we elkaar nou eens niet meer aanpraten dat we steeds groter moeten maar steeds kleiner dan hebben we nog een kans om te overleven.Ik weet dat het in vele oren belachelijk overkomt maar dat is de enige weg om in de toekomst te gaan overleven en met de menselijke maat een faire boterham te verdienen.Laat de laatste slaaf effe de lamp uitdoen!

 • no-profile-image

  Robert Drente

  Schaalvergroting is doorgeschoten en heeft m.i. niets met kostprijsverlaging te maken maar meer met prestige. Als mijn buurman 30 ha tomaten kan zetten dan kan ik er wel 50 neerzetten. Hoe ik mijn produkt moet afzetten denk ik maar niet over na. Zelfs een Rabobank met zijn (ex) deskundigen gaan hier in mee. Denk maar aan de kassenleas. In het vakblad voor de bloemisterij geeft zelfs Arie Kruithof (ex directeur Rabo Westland) toe dat schaalvergroting is doorgeschoten en dat we ons moeten afvragen hoe we het produkt moeten afzetten. En wat doet de agrarische sector (adviseurs adviseren braaf mee) als de prijzen slecht zijn???? Juist ja meer kilo's produceren om het omzetverlies te compenseren. En daarna maar weer klagen dat de prijs niet omhoog wil. Denk even na je hebt het zelf in de hand. Bundel het aanbod en lever geen produkt onder een vastgestelde minimumprijs. Dirk NL heeft helemaal gelijk, de sector wurgt zichzelf kapot tot de laatste ondernemer aan toe.

 • no-profile-image

  peter

  het borgstelingfons krediet verhoging van 1.2 mil. naar 2.5 mil.per bv is aleen voor de bank,zijn zekerheid dan vallen de grote jongens dit jaar nog niet om dus volgend jaar zijn wederom de prijsen slecht.

 • no-profile-image

  leen

  Eerst mèt subsidie een groot deel van Nederland onder glas toedekken , vervolgens mèt subsidie veel WKK's opstarten en nu weer steun omdat er van alles teveel is wat te goedkoop is???
  Bezint eer ge begint en zadel de rest van Nederland niet op met dit ondoordachte graaigedrag! Misschein dat een "normale tuinder"dan ook een overlevingskans heeft.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.