Home

Achtergrond

Gemiddeld melkquotum groeit 4,7 %

De schaalvergroting in de melkveehouderij zet onverminderd door. Gemiddeld had een melkveehouder in 2008/2009 een melkquotum van 575.000 kg. Dat is 4,7 % meer dan in 2007/2008. Dit blijkt uit het statistisch jaaroverzicht van het Productschap Zuivel.

De stijging was vooral fors bij de boeren met een quotum van meer dan 800.000 kg, namelijk 11 %. Inmiddels hebben 3.900 melkveehouders een quotum van 800.000 kg of meer.

In de groep onder de 600.000 kg quotum daalde het aantal quotumhouders daarentegen met 6 %.

Het aantal melkveehouders met quotum daalde in 2008/2009 overigens voor het eerst onder de 20.000. Dat betekende een daling van 2,2 % ten opzichte van het seizoen ervoor. De jaren dáárvoor was die afname echter aanmerkelijk forser.

Of registreer je om te kunnen reageren.