Home

Achtergrond

Formaline-akkoord bollensector

De bloembollensector mag formaline blijven gebruiken. Volgens de KAVB is dit mogelijk door een beroep te doen op een bijzondere bepaling van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden.

De KAVB voerde met andereagrarische sectoren overleg met de ministeries van VROM en LNV over het ontsmettingsmiddel.
Deze afspraken maken naar mening van de KAVB de weg vrij voor een verdere beschikbaarheid van formaline voor de sectoren in de komende periode. Op korte termijn wordt de uitwerking van deze afspraken gerealiseerd. Afstemming daarvan met handhavingsinstanties vindt eveneens plaats.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.