Home

Achtergrond 206 x bekeken

Elektronische I&R niet uitvoerbaar

De professionele schapenhouders vinden elektronische I&R te duur en onuitvoerbaar. Erich Röse reageert op een opiniestuk van LTO-vakgroep Schapenhouderij.

LTO-vakgroep Schapenhouderij vindt dat elektronische I&R aan de minimale Europese eisen moet voldoen. Het ministerie wil echter een systeem invoeren ver boven de wettelijke verplichting. Het systeem wordt daardoor onnodig duur en niet uitvoerbaar. Vakgroepvoorzitter Nico Verduin gaat in zijn opinie van 26 mei hier niet verder op in. De EU-verordening laat heel veel ruimte voor de lidstaten om de invoering flexibel in te vullen, van een heel eenvoudig tot zeer ingewikkeld systeem.

De door Nederland gekozen bovenwettelijke maatregelen verhogen de administratieve en financiële lasten voor de schapenhouders enorm. Alleen in Nederland moeten schapenhouders voor de kosten opdraaien. De uitvoerbaarheid van dit systeem is volgens de minister door de pilot aangetoond. Deze conclusie is heel vreemd. Aan het eind van de pilot waren 8 procent van de dieren niet in het systeem ingevoerd of waren al afgevoerd maar stonden nog op de stallijst. Op geen enkel bedrijf met meer dan 102 dieren kwam het werkelijke aantal dieren overeen met de stallijst in het systeem. Dit systeem is dus niet uitvoerbaar.

Deze problemen zijn door de Europese Commissie erkent. Daarom zijn ook een aantal verlichtingen toegestaan om de invoering te versoepelen. Een economische analyse over de elektronische I&R, uitgevoerd in opdracht van de Commissie, heeft aangetoond dat voor de Nederlandse situatie het eenvoudigste systeem voor de primaire schapenhouder 95 procent goedkoper is dan dat het systeem waarvoor LNV heeft gekozen. De traceerbaarheid van de dieren is bij het eenvoudige systeem en bij de duurdere versie gelijk.

Voor de belangenbehartiger van de professionelen schapenhouders is het totaal overbodig om nu over de eventuele financiële bijdragen van de minister voor een niet uitvoerbaar systeem te discussiëren. Van belang is – indien elektronische I&R daadwerkelijk verplicht wordt – dat in Nederland de eenvoudigste versie geïntroduceerd wordt. Dit bespaart kosten en is voor schapenhouders uitvoerbaar.

Erich Rhöse, voorzitter Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders (LWPS)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.