Home

Achtergrond 221 x bekeken

'Eisen onteigening te star'

De eis om landelijk maximaal 10 procent van gronden voor natuur te verwerven via ont­eigening is te star, vindt een krap­pe Kamermeerderheid.

De coalitiepartijen PvdA en ChristenUnie en de linkse opposi­tie vinden minister Gerda Ver­burg veel te krampachtig. Ge­noemde partijen vinden het be­langrijker dat de onzekerheid bij boeren wordt weggenomen. Voor­waarde is dat boeren een goede prijs krijgen.

Ernst Cramer (ChristenUnie) oppert dat de opbrengst van land­bouwgrond die wordt gebruikt voor woningbouw en voor grond die wordt omgezet in natuur moet worden gemiddeld. ”De mensen die zich verzetten tegen onteige­ning zijn dezelfde als die roepen dat de agrarische sector op slot zit”, aldus Lutz Jacobi (PvdA). ”Dat vind ik hypocriet.”

Minister Verburg schreef de Kamer deze week dat zij volgend jaar met de provincies wil praten over het maximum, en dit indien nodig wil aanpassen. Zij herin­nerde eraan dat sommige provin­cies ruim over die 10 procent heen denken te gaan.

CDA en VVD zijn mordicus te­gen het loslaten van het maxi­mum. ”Eigenlijk gaat 10 procent ons al veel te ver”, zegt Joop Ats­ma (CDA). ”Het loslaten daarvan gaat lijnrecht in tegen gemaakte afspraken.”

Janneke Snijder (VVD) wil bo­vendien dat de minister komt met een goed overzicht van de stand van zaken rond de EHS. ”De Re­kenkamer stelde eerder ook vast dat er geen nulmeting is. Ik vind dat niet meer acceptabel.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.