Home

Achtergrond

Duurzame soja voor vleesproductie

Een kleine honderd Keurslagers met Milieukeur verkopen sinds vandaag vlees dat bijdraagt aan duurzame sojateelt.

De introductie van dit vlees vond plaats in de Keurslagerij van Antoine van Baars in Haarlem. Aan het initiatief is de afgelopen jaren gewerkt door de Vereniging van Keurslagers, Milieukeur de Hoeve, Stichting Natuur en Milieu en Solidaridad.

Er is een overeenkomst gesloten met de Braziliaanse coöperatie Copafi in het zuiden van Brazilië. Die overeenkomst behelst dat deze boeren duurzame soja gaan produceren, soja waarvoor niet is ontbost, geen genetische manipulatie is toegepast en geen slaven- of kinderarbeid wordt toegepast.

De teelt van de soja gebeurt op gezinsbedrijven en wordt gecontroleerd en gecertificeerd. De sojaboeren krijgen de meerkosten die ze maken vergoed. Volgens directeur Hans Verhoeven van Milieukeur de Hoeve komt het er op neer dat de boeren een premie per jaar krijgen van ongeveer 400 tot 450 euro per jaar. Voor dit eerste jaar wordt een hoeveelheid van 3500 ton soja volgens dit principe gecertificeerd. Per jaar wordt vastgesteld hoeveel soja er moet worden gecertificeerd. De hoeveelheid wordt vastgesteld op basis van de reële productie van Milieukeur de Hoeve voor de Keurslagers. De soja wordt niet apart geïmporteerd, maar gaat gewoon op in de grote stroom.

Eerste duurzame sojaproject

Het duurzame soja-project van de Keurslagers en Milieukeur De Hoeve is het eerste duurzame sojaproject in de vleessector. Soortgelijke projecten zijn al wel bekend in de zuivelsector bij Friesland Campina, Beemsterkaas en Ben en Jerry’s ijs.

Milieukeur de Hoeve was al sinds begin 2007 bezig met duurzame soja. Aanvankelijk was de organisatie van plan om samen met voerfabrikant Fransen Gerrits duurzaam geteelde soja te importeren uit Brazilië en deze volgens het Groene Stroom principe te verwerken in het veevoer. "Dat bleek echter niet te realiseren omdat de meerkosten veel te hoog werden.", aldus Hans Verhoeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.