Home

Achtergrond

Duurzaam consumeren

Landbouwminister Gerda Verburg wil dat er meer aandacht is voor de productie en consumptie van voedsel.

Die gedachte is te prijzen, want mensen mogen inderdaad meer stil staan bij hun voedsel en de zaken die daaraan vooraf gaan of erop volgen.

Verburg wil dat die productie duurzamer wordt – in 2015 moet Nederland de koploper van de wereld zijn op dit gebied. Nu wordt in Nederland al redelijk duurzaam geproduceerd. En er worden steeds meer stappen gezet op dit gebied, zoals convenanten als Duurzame Veehouderij en Schoon en Zuinig en introductie van een tussensegment vlees aantonen. Veel nieuwe maatregelen treft Verburg dan ook niet in haar nota Duurzaam Voedsel.

De minister heeft ook gelijk dat er te veel logo’s zijn voor de duurzame producten, waardoor de consument door de bomen het bos niet meer ziet. Maar met haar suggestie dat er onvoldoende aanbod is, zit ze ernaast. Consumenten die duurzaam willen inkopen, kunnen dat.

Blijkbaar willen velen dat niet. Verburg wil hen ertoe verleiden, waarbij zij ervan uitgaat dat consumenten wél willen bijdragen aan een beter klimaat. Hierin overschat zij de consument. Hier ligt een veel grotere uitdaging dan in het opjagen van de productie – die wordt gevormd door de markt. Gelukkig wil Verburg dit ook niet afdwingen.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.