Home

Achtergrond 2 reacties

De appel wordt wel heel zuur

De crisis verscherpt zich. Alleen de broekriem aanhalen volstaat echt niet meer.

‘Boeren redden het niet meer door alleen de broekriem aan te halen. Dat beeld dringt zich op als je de berichten van afgelopen week op je in laat werken. Zo geeft melkveehouder Sjoerd Miedema in Haskerdijken publiekelijk toe zijn expansiedrift in de ijskast te moeten zetten. Doorgroeien van 180 naar 350 koeien kan niet door de extreem lage melkprijs in relatie tot zijn relatief hoge financieringslasten.

In de VS is het mogelijk nóg erger. Banken liquideren grote melkveebedrijven. Op internet circuleerden geruchten dat megaboer Willy van Bakel in het gevang zou zitten. Dát is niet zo, maar de ondernemer houdt het hoofd maar nét boven water en mikt nu op herfinanciering bij een hedge fund (particulier investeringsfonds). Wie weet, komt het in Nederland ook zover.

‘Nooit eerder heeft de landbouw zo’n terugval meegemaakt’, schrijft het LEI deze week in zijn jaarlijks terugkerend Landbouw-Economisch Bericht. Het beeld kan bestaan dat alleen de melkveehouderij het zwaar heeft, maar ook de inkomens van akkerbouwers, pluimveehouders, kalverhouders en zeker (glas)tuinders vertonen een ongekende daling.

De noodklok klinkt dan ook steeds nadrukkelijker. Sipko Schat, lid van de raad van bestuur van Rabobank, zinspeelt nadrukkelijk op het inzetten van sectorale maatregelen. En LTO kwam vorige week met een economisch herstelplan voor agrarische sectoren.

Wel opmerkelijk is dat de noodklok nú pas wordt geluid. Blijkbaar moeten boeren eerst bijna omvallen. Clubs als de European Milk Board (EMD) hebben het pad geëffend met mediagenieke acties. Nu is het tijd voor een eendrachtig vervolg daarop. Niet door, zoals de EMD, te roepen dat de hervorming van het EU-landbouwbeleid teruggedraaid moet worden. De hele wereld is in crisis, dat los je daarmee niet op; wel door, zoals LTO, te pleiten voor aanvullende maatregelen. De appel is nu te zuur om er als boer alleen door te bijten.

Foto

Rochus Kingmans

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Carlo

  De kredietcrisis is in 2007 begonnen. En vorig jaar werden verhalen in de vakbladen der boeren geschreven dat de gevolgen van de kredietcrisis voor de boerenstand wel zouden meevallen. Er moet ten slotte ten allen tijde gegeten worden niet waar.
  Een enkele maal heb ik gereageerd met "voor de beurt gepraat"?
  Nu jij Rochus ook al dit verhaal schrijft, moet ik je toch even wijzen op de Nederlander die in Hongarije boert en geen varkens meer houdt aldaar. Deze man is tijdig gewijzigd van bedrijfsvoering en heeft de varkens eraan gegeven en gaat door met akkerbouw. Dat is vooruitzien en naar inzichten handelen. Het is mij onduidelijk waarom er zo nodig kloppend op de borst in de vakbladen staat vermeld dat de gevolgen in de landbouw wel mee zullen vallen. Hoe zou de buitenwacht gereageerd hebben op deze verhalen van positievisme? Is dat de prijsvorming ten goede gekomen? Heeft het de boeren langer afgehouden van bijsturen van de bedrijfsvoering? En bijsturen in de uitgaven? Zo van het valt wel mee, hier staat het te lezen.
  De in 1983 ingezette huidige periode doet mij denken aan een bezoek van mij tijdens een vakantie aan een melkveebedrijf in de omgeving van Brighton in Engeland in de laat jaren 80. De gebouwensituatie was heel simpel en de quotahandel was in NL enkele jaren oud. Ook nieuwe stallen in NL werden weer gebouwd.
  Het Engelse bedrijf met ca. 200 mk. was in de familie al 200 jaar of langer. Zij hadden de moeilijke jaren 1880 en 1930 overleeft met het bedrijf. Denkt u ook aan nieuwbouw? De man antwoordde: Als wij iets doen dan betalen we dat uit eigen geld en niet met geleend geld. De tijden dat de boeren van het land afliepen hebben wij overleefd, en zullen wij ook in de toekomst overleven. En in de toekomst gaat het weer gebeuren dat de boeren hun bedrijven moeten verlaten.
  Sinds WHO gesprekken van 30 jaar geleden en de akkerbouwstaking van de jaren 80 is het niet ondenkbaar dat deze man een goede vooruitziende blik heeft gehad.
  De boerenbondsvoorzitter van de Vlamingen liet in een tv-programma vorige week optekenen dat hij zich niet aan de indruk kon onttrekken dat de landbouwhervorming van de laatste 25 jaar ontstaan is uit het als wisselgeld dienen van de landbouw voor de industrie en handel. In deze optiek had en heeft de Engelse melkveehouder gelijk. De geschiedenis heeft zich herhaald.

 • no-profile-image

  varkens

  Rochus, vraagje, varkenshouders verdienen zeker op dit moment wel een vatsoenlijk inkomen? en vorig jaar, en het jaar daarvoor? Oja vergeten varkenshouders tellen nooit mee!

Of registreer je om te kunnen reageren.