Home

Achtergrond

'Christelijke school mag homoseksuele docent weren'

Christelijke scholen mogen homoseksuele docenten nog steeds weren als die zich duidelijk in strijd met de grondslag van de onderwijsinstelling gedragen.

Dat staat in een nog vertrouwelijk advies van de Raad van State aan het kabinet, waarop het Nederlands Dagblad de hand wist te leggen. Volgens de Raad heeft het bijzonder onderwijs een grote vrijheid om 'beroepsvereisten' te stellen, al mogen die niet leiden tot discriminatie. Eisen ten aanzien van gedrag in of buiten de school zijn daarom slechts toegestaan wanneer die hun basis heel helder hebben in de godsdienstige en levenbeschouwelijke aard van de school. Ze moeten wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd zijn met het oog op een houding van goede trouw en loyaliteit aan de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.

Volgens de Raad van State kan de zogenoemde 'enkele-feit-constructie' nu vervallen. In de bestaande Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) staat ook al dat scholen voor bijzonder onderwijs geen medewerkers mogen ontslaan vanwege het enkele feit van homoseksuele gerichtheid of een homseksuele relatie, maar in bepaalde gevallen wel onderscheid mogen maken op grond van 'bijkomende omstandigheden'. Nooit is helemaal duidelijk geworden waar de grens ligt.

Homobelangenorganisatie COC wil dat het kabinet het advies van de Raad van State zo snel mogelijk openbaar maakt. "Wij kunnen geen goed inhoudelijk debat voeren op grond van berichtgeving in media'', stelt voorzitter Wouter Neerings. Op grond van de berichtgeving in het Nederlands Dagblad meldt het COC het wel eens te zijn met het schrappen van de 'enkele feit-constructie' uit de AWGB.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.