Home

Achtergrond 300 x bekeken 1 reactie

Bouwen op erf makkelijker

Het kabinet wil de mogelijkheid vergunningvrij te bouwen verruimen.

Voor aanbouwen en bijgebouwen, bijvoorbeeld op het boerenerf, is in de toekomst geen vergunning meer nodig. De ministerraad is akkoord gegaan met het ontwerpbesluit en de regeling omgevingsrecht van minister Jacqueline Cramer (Vrom). De voorstellen moeten nog naar de Tweede Kamer worden gestuurd, die deze vermoedelijk voor het zomerreces behandelt.

Het nieuwe besluit regelt dat aanbouwen achter het huis, op het achtererf en achter bedrijven vergunningvrij mogen, mits de gebouwen niet te groot (naar verluidt 100 vierkante meter) en te hoog (4,5 meter) zijn. Ook mag de functie van het (bij-) gebouw niet veranderen; dus geen woningen achter een boerderij.

De Federatie Welstand uit zware kritiek op de plannen van het kabinet. Ze vreest dat deze de verrommeling, met name op het platteland, in de hand werken. Het jongste voorstel van Cramer past in het streven van het kabinet om het aantal benodigde vergunningen te verminderen en waar mogelijk samen te voegen. Sluitstuk is de algemene omgevingsvergunning, die per 2010 moet ingaan. Met het voorstel van de minister daalt het aantal vergunningplichtige bouwwerken met 57 procent. Jaarlijks hoeven zo 64.000 vergunningen minder te worden aangevraagd. De administratieve lasten voor bedrijven en burgers dalen met 130 miljoen euro.

Lees ook: Welstand bezorgd over vergunningvrij bouwen

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Ronald Molendijk - Wonen in Oude Sfeer

    Ik ken veel mensen die op oude boerderijen wonen en al jaren aan het vechten zijn om bijgebouwen in oude glorie te herstellen. De regels maakten dat gemeentes hiervoor geen toestemming konden of wilden geven. Een ander voorbeeld is dat mensen graag hun verzameling oldtimers goed wil stallen. Vaak wil men dan deze bijgebouwen met behulp van oude gebinten en ander historisch bouwmateriaal optrekken. C02 neutraal en een perfecte match met de omgeving. Natuurlijk zijn er dan weer genoeg voorbeelden waar de welstand problemen mee heeft. Toch geloof ik meer in vrijheid dan in beperkingen. Ronald Molendijk is de motor achter Wonen in Oude Sfeer.

Of registreer je om te kunnen reageren.