Home

Achtergrond 524 x bekeken

Bouw duurzame stal kan veel geld opleveren

Een melkveestal die wordt gebouwd volgens de eisen van de maatlat duurzame vee­houderij is aan het begin duurder.

Maar hij levert een financieel ge­zond bedrijf uiteindelijk 112.000 euro meer voordeel op dan een traditionele melkstal. Dit betoogde senior adviseur Max Arends van Accon-AVM ac­countants tijdens een symposium van Accon en Forfarmers in Riet­molen in Overijssel. Arends verbaast zich erover dat veel melkveehouders vaak wel be­knibbelen op de bouw van een duurzaam bedrijfsartikel als een­stal, terwijl ze soms aan het begin van het quotumjaar achteloos veel te veel melken. Later moeten ze dat duur rechttrekken met de aankoop of de lease van extra qoutum, om een hoge superhef­fing te voorkomen.

Een nieuwe stal moet gemid­deld twintig jaar meegaan. Daar­om is het van belang dat bij de bouw van die stal zo veel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van fiscaal gunstige regelingen. Een stal die voldoet aan de eisen van de maatlaat duurzame melkvee­houderij (MDV) is zo’n stal.

Arends vergelijkt de bouw van een traditionele stal voor 120 melkkoeien met de bouw van een MDV-stal. De traditionele stal vergt een investering van 500.000 euro, terwijl een MDV-stal 50.000 euro duurder is. Op de duurzame stal kan jaarlijks een veel groter bedrag worden afgeschreven dan op een gewone stal.

Ook geldt een Milieu-investe­ringsaftrek (MIA) van 30 procent. Verder is het jaarlijkse fiscale voordeel voor de inkomstenbelas­ting van de duurzame stal het dubbele van de gewone stal. Alles bij elkaar is het totale financiële voordeel van de duurzame stal meer dan het dubbele van het voordeel bij de bouw van een ge­wone stal (317.000 tegenover 155.000 euro). Als daar de vanaf gaan, resteert nog steeds een ex­tra voordeel ten gunste van de MDV-stal van 112.000 euro.

Dit voordeel geldt weliswaar over de hele periode van 20 jaar. De meeste baten vallen voor een normaal draaiend bedrijf, dat fis­caal iets kan verrekenen, echter al tijdens de eerste jaren, stelt Arends.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.