Home

Achtergrond 449 x bekeken 5 reacties

'Biobrandstof stuwt voedselprijs'

De voedselprijzen vallen in de toekomst mogelijk tien tot dertig procent hoger uit doordat landbouwgrond gebruikt wordt voor de teelt van biobrandstoffen.

Dat stellen onderzoekers van onder meer Wageningen Universiteit in een rapport aan het ministerie van Vrom.

Als Nederland in 2020 tien procent van de brandstofvraag wil dekken met biobrandstoffen, is daarvoor tussen de 600.000 en 800.000 hectare grond nodig. Dat is bijna evenveel als de totaal beschikbare akkerbouwgrond in Nederland, aldus de onderzoekers. Die tien procent biobrandstof is de doelstelling die het kabinet heeft gesteld. Op dit areaal kan ook voedsel worden geproduceerd voor 2,7 tot 3,6 miljoen mensen met een Europees dieet.

De onderzoekers verwachten een toenemende concurrentie tussen biobrandstoffen en voedselproductie, ook al omdat binnen tien jaar te weinig marginale gronden geschikt zijn te maken voor de verbouw van biomassa voor brandstoffen. Mede hierdoor gaan de voedselprijzen tussen de tien en dertig procent stijgen, met grote fluctuaties.

Daarnaast schaden biobrandstoffen het klimaat, zeggen de onderzoekers. Het is onmogelijk om alle biomassa uit Nederland te betrekken. Daardoor is Nederland vrijwel volledig aangewezen op de import van biomassa voor de biobrandstoffen. Die import heeft grote gevolgen voor het klimaat, zo stellen de onderzoekers. Onder andere door transport wordt veel CO2 uitgestoten.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Een kleine nuance Jac. Het voedsel hoeft niet duurder te worden; daar is de primaire producent en consument niet mee gebaat. Ik denk eerder dat de focus moet liggen op marge. Ze kunnen nationaal en internationaal overal kaders voor verzinnen, waarom dan niet voor voedsel. Wellicht zou eens nagedacht kunnen worden over een strikte bandbreedte bv. het voedsel in de winkelschappen mag maximaal dubbel zo duur zijn als wat de primaire producent ontvangt. Zo blijft er voor beide zijden ruimte voor ondernemerschap, waarbij tevens iets gedaan wordt aan de machts(misbruik)positie van schakels in de keten.
  Als jij bv. 0.25 eurocent voor een krop sla ontvangt, mag het in de winkel maximaal 0.50 eurocent kosten. Wordt het duurder verkocht, geen probleem daar profiteert de teler mee. Zo zou je misschien weer gezonde verhoudingen in de keten kunnen bewerkstelligen. Of dit de oplossing is kan ik niet zeggen, het is maar een ingeving.

 • no-profile-image

  Christof

  Tegen 2020 zullen we hoofdzakelijk biobrandstoffen van de 2° en 3 ° generatie gebruiken,d.w.z biobrandstoffen ontstaan uit afvalstromen van plantaardige en dierlijke producten.Met betrekking tot voedselprijzen en klimaat,dit is gewoon stemmingmakerij.Wat we nodig hebben is europese politieke wil om tot een consesus te komen.

 • no-profile-image

  jan vanhumbeeck

  Hoera, voor de bio-brandstoffen,
  voedselprijzen minder laag door bio-brandstoffen!
  Morele bezwaren ?
  Verbeter de wereld en begin bij jezelf, vb. door aardappelen i.p.v. rijst te eten,
  Dit zal mijns inziens meer de rijstprijs beïnvloeden dan al of niet bio-brandstoffen.

 • no-profile-image

  Jac

  ik ben het voledig eens met onderstaande inzending.
  Ik wil er nog aan toe voegen dat het tijd wordt dat het voedsel duurder wordt zo dat telers ook eens betaald krijgen voor hun werk.
  Voor de arme mensen in ontwikkelingslanden is alles te duur, als je niets hebt kun je ook niets betalen en hiervoor kan niemand telen. Dat deze mensen het zo slecht hebben heeft niets met biobrandstoffen te maken maar vooral met politiek van naties en multinationals.

 • no-profile-image

  Robin Wood

  Prijs van voedsel blijft laag
  Gepubliceerd: 17 juni 2009 12:12 |
  Door een onzer redacteuren
  Amsterdam, 17 juni. De prijs van voedsel zal de komende tien jaar niet meer de records halen van 2007-2008. Dat schrijven de Voedsel en Landbouw Organisatie (FAO) en de organisatie van industrialielanden, de OESO, vandaag in hun jaarlijkse analyse van de landbouwmarkt, de OECD-FAO Agricultural Outlook.
  • Document - OECD-FAO Agricultural Outlook 2009-2018
  De werkelijke prijs (aangepast voor inflatie) van voedsel zal de komende tien jaar 10 tot 20 procent hoger liggen dan in de periode 1996-2006, schrijven beide organisaties. Dat is een groot verschil met vorig jaar toen de prijzen van bijvoorbeeld rijst, tarwe en melkpoeder verdubbelden ten opzichte van de tien voorgaande jaren.
  Problemen zijn er vooral in arme landen waar de prijs van voedsel voor de consument hoog is gebleven terwijl dat niet leidt tot hogere inkomens van boeren. In ontwikkelingslanden heeft de hoge graanprijs dan ook nauwelijks tot productieverhoging geleid, terwijl in industrielanden de graanopbrengst met 13 procent steeg.
  Het is geen probleem om de wereldbevolking de komende jaren te voeden, constateert het rapport. Maar achter dat positieve gegeven schuilt het „verontrustende verhaal van honger en voedselonzekerheid voor ongeveer één miljard mensen”. Hervorming van handelsbeleid, investeringen in landbouw en een effectievere ontwikkelingshulp zouden een oplossing moeten bieden.

  "Wageningen", houdt er zoals gewoonlijk weer een afwijkende mening op na.
  Biobrandstoffen zijn helemaal geen onderwerp, omdat ze tot op heden, niet meer dan 2% van het "voedsel" landbouw areaal in beslag hebben genomen.
  Wat hebben we aan een door de belastingbetaler betaald onderzoek, dat totaal afwijkt van de mening van de vakmensen, en internationale gespecialiseerde organisaties ?

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.