Home

Achtergrond

Bijna 750 miljoen euro op aan superheffing

De Nederlandse melkveehouderij heeft in de 25 jaar dat de melkquotering bestaat in totaal ruim 746 miljoen euro superheffing betaald. Dit blijkt uit gegevens van het Productschap Zuivel.

Na een periode met hoge heffingen aan het begin van de quoteringsperiode zijn rond de eeuwwisseling lage heffingen betaald. De laatste jaren lopen de heffingsbedragen weer op. Over 2008/2009 moet met bijna 44 miljoen euro het hoogste bedrag aan superheffing worden betaald sinds 20 jaar. Over leveringsjaar 1988/1989 werd ruim 91 miljoen euro aan superheffing betaald.

Gemiddeld was de Nederlandse melkveehouderij bijna 30 miljoen euro per jaar aan boetes kwijt voor te veel geleverde melk. Per liter melk werd de hoogste heffing betaald in de jaren 1990 tot en met 1993. Toen werd 37,11 cent betaald per kilo melk die boeren te veel leverden. Met 27,83 cent per kilo is de superheffing over vorig jaar relatief goedkoop.

Het totale landenquotum heeft sinds 1984 ook gefluctueerd. In 1984/1985 had Nederland een totaal quotum van 12,2 miljard kilo melk. Dat daalde tot 11,07 miljard kilo in de jaren van 1992 tot en met 2006. Sindsdien is het Nederlandse quotum weer iets verruimd en had het vorig jaar een omvang van bijna 11,5 miljard kilo.

De overige kosten van de superheffing zijn niet precies weer te geven. Via de quotumhandel is een veelvoud van de totale superheffing uit de agrarische sector verdwenen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.