Home

Achtergrond 256 x bekeken 1 reactie

Aquacultuur moeilijk inpasbaar in landbouw

Zilte aquacultuur zou een oplossing kunnen zijn voor de problemen waar de landbouw in kustgebieden voor komt te staan bij een toenemende invloed van zout water.

Maar dat gaat niet zomaar, blijkt uit onderzoek van Alterra in opdracht van het ministerie van LNV. Vooral op economisch gebied zitten er pijnpunten.

Vormen van aquacultuur die een kans bieden voor de Nederlandse landbouw zijn onder andere het kweken van vis en schaal- en schelpdieren. Die sectoren staan op dit moment onder druk. Als het Nederland lukt om die sectoren concurrerend in de markt te zetten, biedt dat goede kansen als verbreding van de huidige landbouw. De kweek van deze organismen in combinatie met de teelt van gewassen is het meest voor de hand liggend, maar er is nog geen onderzoek gedaan naar de winstgevendheid. De kweek van algen lijkt een aantrekkelijke opties, want in de praktijk lijkt het te werken en is winstgevend.

Volgens bepaalde toekomstscenario’s zou over 20 jaar in de Zuidwestelijke Delta een oppervlak van 30.000 ha aan zilte aquacultuur mogelijk moeten zijn. Maar Alterra-onderzoeker Lodewijk Stuyt maant tot voorzichtigheid met dit soort suggesties. "Het gaat niet om het totale areaal, maar om de productiviteit per oppervlakte-eenheid. De competitie om de schaarse ruimte zal alleen maar groter worden. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om in het kader van verbrede landbouw je kaarten op aquacultuur te zetten. Maar dat is een keuze, en gegeven de economische vooruitzichten geen vanzelfsprekendheid."

Kelly Lubbers

Eén reactie

  • no-profile-image

    boerke

    De rivieren die door Nederland naar zee stromen bevaten toch zoet water. Dit kun je toch door de waterschappen laten verdelen via leidingen of kanalen naar de verziltingsgevoelige gebieden dan hoeven die toch niet te verzilten. Ook zou je teelten die veel zoet water nodig hebben langs de rivieren moeten concentreren dan zijn ze het makkelijkst te telen zonder beregeningsverboden.

Of registreer je om te kunnen reageren.