Home

Achtergrond 514 x bekeken 5 reacties

Aanbod gengewas groeit als kool

"De vraag of wij in Europa gengewassen willen is niet meer relevant. Europa kan met met zijn open markten de deur niet op slot houden voor de zogeheten genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). En dat gebeurt ook niet, getuige het aantal ggo's dat al op de markt is toegelaten.''

Dat zei minister Gerda Verburg (LNV) vandaag tijdens een conferentie in Den Haag. De Nederlandse industrie van diervoer, verenigd in Nevedi, presenteerde daar een rapport, waarin staat dat de Europese Unie te afwachtend is bij het toelaten van import van gemodicifeerde soja, dat hier gebruikt wordt in veevoer. Er dreigt verschuiving van vleesproductie naar landen buiten de Europese Unie.

Vlees van dieren die gevoed zijn met gengewas, wordt wel zonder belemmeringen toegelaten op de Europese markt. "Europese aarzelingen over ggo's kunnen op gespannen voet komen te staan met de rauwe economische werkelijkheid'', zei Verburg. De teelt van ggo-gewassen is in de wereld in opmars. Vorig jaar bedroeg het de oppervlakte landbouwgrond met ggo-gewassen 125 miljoen hectare, verdeeld over 25 landen. Dat is zestig keer de complete landbouwoppervlakte van Nederland.

Felle tegenstellingen kenmerkten steeds het debat over de ggo's, die gevaarlijk zouden zijn voor mens, dier en milieu. Er werd zelfs gesproken over "Frankenstein Food''. Inmiddels zijn er 32 variëteiten van genetisch gemodificeerde gewassen toegelaten op de Europese markt voor gebruik in diervoeders, levensmiddelen of biobrandstoffen. Voor zestig variëteiten loopt een aanvraag voor toelating tot de Europese markt. "Ondertussen hebben we oog voor meer dan alleen de veiligheid. Tegenwoordig spelen ook de sociaal-economische aspecten van ggo's een prominente rol in het debat'', aldus Verburg.

Zij denkt dat ggo's een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van voedseltekorten in de wereld en aan verduurzaming. Dankzij ggo's kan de productie van voedsel verhoogd worden, het gebruik van bestrijdingsmiddelen verminderen en kunnen oogsten bestand worden gemaakt tegen insectenplagen of droogte.

Verburg nam het Nevedi-rapport in ontvangst en erkende daarbij dat de toelating van ggo's tot de Europese Unie lang kan duren. Ze merkte daarbij wel op dat de procedure sneller verloopt als bedrijven ervoor zorg dragen dat de aanvragen op en top in orde zijn.


Lees ook: EU te streng bij toelaten gengewas voor veevoer

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  m.rijkers@rumaweb.nl

  Nee maar, in europa mogen de landbouwers geen gengewassen telen en grondstoffen vanuit andere landen importeren maar waarom komen er wel soya produkten in de winkel staan voor de consument en mogen we het soyaschroot (het afval produkt van de soya melk etc.) niet als grondstof voor de rund-,varkens-, kippen-, paardenvoeders gebruiken?? Dit is europa op haar smalst!! En dan hebben de veehouders het ook nog eens gedaan samen met de voerleveranciers en hun belangbehartigers!!

 • no-profile-image

  Guus Geurts

  Even later zei Verburg een open en constructief debat te willen. Een lachertje als je met zo'n inleiding de zaal met een voldongen feit opzadelt, op basis van oneigenlijke argumenten. Het feit dat het areaal gentech groeit buiten Europa, betekent namelijk niet dat deze ook voldoen aan de sociaal-economische criteria, waarvoor we gisteren samenkwamen.
  Hopelijk kunnen we dat debat inderdaad open en op basis van feiten voeren. Dan blijkt dat de productie via gentech niet stijgt, het bestrijdingsmiddelenverbruik (zeker op de langere termijn) niet daalt, en vooral kleine boeren van hun grond verdreven worden, omdat gentech de aanleg en de teelt binnen grootschalige sojaplantages vergemakkelijkt.

  Dus minister luister nu eens niet alleen naar de Nevedi en het productschap MVO (en de wetenschappers van de WUR die niet meer onafhankelijk zijn, omdat ze moeten leven van private geldstromen). Schandalig dat u vooral prioriteit geeft aan hun belangen van toegang tot zo goedkoop mogelijke grondstoffen, ten koste van mensenrechten en het milieu in ontwikkelingslanden, en de Europese akkerbouwers die hier ewithoudende gewassen willen telen.

 • no-profile-image

  freek

  Voedsel tekort? Er is geen consument die hierin gelooft tot er geen voedsel in de schappen ligt. Dat het hele gen spul word je strot opgebeukt of je het wil of niet. Niemand die er wat van zegt als je het hebt is er geen weg meer terug

 • no-profile-image

  Patrick

  @Marcel, natuurlijk krijgen de veehouders niet de "schuld". Als vb in ancient time, als ik een leger zou hebben, en er zouden plannen zijn, zou ik nooit zonder steun van de boeren, voedselproducent, op oorlogspad gaan. Het is 1 van de belangrijkste groepen als voedsel producent, kennis en werkers mentaliteit, innovotatie. Je kunt niet zonder deze groep een oorlog winnen.
  Het probleem in dit verhaal en alle andere verhalen is een gekozen systeem, opgelegd of niet, het probleem is de sector als macht systeem, het probleem is zij die organiseren onder de mom van belangenbehartigers, maar wel altijd de echte centen opstrijken. Het gaat niet meer om wat Amerika wel mag en Europa niet mag, met soya schroot. Pak er eens een wereldkaart bij of een aardbol. Zie je niet in als je 50 jaar verder kijkt, en gentech is overal op de wereld aanwezig, in elk product, dat je niets meer hoeft in tevoeren, je kinderen zijn ziek of al overleden. Elke partij in Europa zou moeten zeggen, ok misschien erkennen we dat het qua handel, het verschil, niet handig is, maar zorgen zijn er over gentech. Het doel is gentech vrij en daar gaan we aan werken. Het passieve gedrag bij mensen die politieke macht, industriele macht hebben, en zij die schijn seminairs organiseren op valse gevoelens en doelen, is zo zorgelijk, terwijl zij wel richting bepalen, aan Europa, aan het leven en aan de toekomst. Ziet niemand in dat over 50 jaar gescheidenis boeken zijn van vandaag, met daarin deze verhalen en keuzes die gemaakt zijn dooor namen, personen, organisaties of bedrijven.
  Voor mij staat vast, als gentech wereldwijd op de blauwe planeet ingevoerd wordt, dat het totale vernietiging is op celniveau is, doodsoorzaak nummer 1 zal zijn en uiteindelijk de zelfvernietiging van de mensheid inzet.
  Monstanto is een fasistische organisatie met nazi-idiologie. Zij bouwen als vb een concentratie kamp. Diegenen die nu in posities zitten van macht en beslissings recht zijn de kampbewaarders die zeggen, we kunnen niet anders dan uitvoeren, en zo te zien dat doen ze anno 2009 aardig en naar hun eigen zelfingenomenheid. Let never a circle be broken. Zie het dan in 3 stappen, burgers en kinderen en boeren aan de onderkant. In het midden het uitvoerende orgaan, organen die systemen bedenken, plannen maken voor de burgers, kinderen en boeren.
  En aan de top een kleine groep mensen die, helaas nu dus met puur fasistiche idiologie, die met gemak en verve de middenlaag aanstuurd, manilpuleerd en van steekpenningen voorziet.

 • no-profile-image

  Patrick

  Zeer interessant, en eindelijk komt de Aap uit de mouw bij minister Verburg.
  Dan weten we dat ook weer na al haar schijnbewegingen. Nevedi vind ik ook erg interessant. Als je goed kijkt zeggen al deze mensen, geld eerst, macht eerst, aanzien eerst. Wat ik zeg tegen deze mensen is dat zij lafheid ten eerste toonspreiden, terwijl leiderschap was gevraagd. Dit zijn de ziekelijkste mensen op politiek niveau en industrie. Zij zijn het die vernietiging van komende generaties op hun geweten hebben. Dit zijn geen mensen meer, dit zijn gevoelloze robots. Op gen-niveau missen deze mensen een gen dat compassie en gevoel heet. Dit onderwerp had ingezien moeten worden door vriend en vijand omdat het alle eigen kinderen en toekomstige bloed eigen generaties raakt. Nee zeggen zij volmondig, nee zeggen zij tegen een vruchtbare toekomst, nee zeggen zij tegen een blauwe planeet, nee zeggen zij tegen al het leven, nee zeggen zij tegen alles wat hun laat denken en een kans gaven om te beslissen, nee zeggen zij tegen creaties, nee zeggen zij tegen onze eigen voorouder, nee zeggen ziju tegen onze ancients, nee zeggen zij tegen de toekomst.
  Dit is hoog-verraad door alle tijd en alle ruimte. Lafheid ten top. Now your friends en now your enemies, in voor en tegenspoed. Nocturne http://www.youtube.com/watch?v=z-2qcawdYCw

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.