Home

Achtergrond

10,5 miljoen extra voor projecten aardwarmte

Het ministerie van landbouw verhoogt het budget voor aardwarmte in de lopende ronde van de subsidieregeling Markintroductie energie-innova­ties (MEI) van 4 naar 14,5 miljoen euro.

Het extra geld is onderdeel van een crisispakket, blijkt uit de toelichting in de Staatscourant. Met het geld wil LNV bewerk­stelligen dat alle goedgekeurde energieprojecten in de subsi­dieprocedure (voornamelijk aard­warmte) gehonoreerd worden. Met een budget van 14,5 miljoen euro is er ruimte voor tien toeken­ningen van subsidieaanvragen voor aardwarmte.

Het plafond is namelijk 1,5 miljoen euro. In april meldde de uitvoerende Dienst Regelingen al dat er tien aanvragen voor aardwarmtesub­sidies lagen, waarmee het budget ruim was overtekend. Van de 10,5 miljoen euro is 2,3 miljoen euro extra geld. De overi­ge 8,2 miljoen euro is over van het potje voor semi-gesloten kassen. Bij het ontwerp van de regeling werd nog uitgegaan van grote be­langstelling, maar het teeltsys­teem raakte nooit in zwang in Ne­derland.

De garantieregeling aardwarm­te staat nog altijd ter discussie. Woensdag praat de Tweede Ka­mer over de nijpende situatie in de glastuinbouw.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.