Home

Achtergrond

Zonder toestemming gestorte meststoffen behoren niet tot heffingsgrondslag Minas

De Minas-regeling blijft aanleiding geven tot nieuwe rechtspraak.

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 15 mei 2009 beslist dat zonder toestemming gestorte meststoffen niet tot de heffinggrondslag van MINAS behoren. De eerdere uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden is volgens de Hoge Raad niet juist en de ondernemer wordt in het gelijk gesteld.

Kort samengevat is het arrest van de Hoge Raad als volgt:

belanghebbende doet via het verfijnde spoor aangifte voor Minas. De inspecteur stelt dat meer fosfaat is aangevoerd dan waarvan belanghebbende is uitgegaan. Daarom heeft hij nageheven. Voor Hof Leeuwarden heeft belanghebbende gesteld dat geen rekening moet worden gehouden met vijf vrachten dierlijke meststoffen, die zonder zijn medeweten en zonder zijn toestemming door een mesttransporteur op zijn grond zijn gestort. Het hof achtte deze stelling niet relevant, omdat volgens het hof moet worden uitgegaan van de werkelijk aangevoerde hoeveelheid fosfaat. Volgens de Hoge Raad getuigt dit oordeel van een onjuiste rechtsopvatting. Op grond van de tekst van art. 25, lid 1, Msw en het systeem van de wet zijn meststoffen die zonder bewilliging van de heffingsplichtige door een intermediaire ondernemer op de tot het bedrijf van de heffingsplichtige behorende grond zijn gestort, namelijk niet te beschouwen als feitelijk afgenomen meststoffen. Die meststoffen maken derhalve geen deel uit van de belastbare hoeveelheid mineralen.Het cassatieberoep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie:
Hoge Raad 15 mei 2009, 43.089Gerechtshof Leeuwarden 31 maart 2006, nr. BK 473/04

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.