Home

Achtergrond 20 reacties

'West-Europese productie melk kan gehalveerd'

De zuivelproductie in West-Europa zou met de helft kunnen worden teruggebracht.

Volgens Torsten Hemme van de universiteit van Kiel is het puur economisch bezien verstandiger om melk voor de productie van poeder, boter en kaas niet in Europa te laten plaatsvinden omdat de kosten daarvoor te hoog zijn.

Hemme sprak vandaag op een tweedaags symposium van Schothorst Feed Research in Zeist. "In theorie zou je je in West-Europa kunnen toeleggen op de productie van dagverse melk voor de eigen bevolking."

Hemme geeft leiding aan IFCN Dairy, een internationaal netwerk van onderzoekers in de zuivelsector. Hij baseert zijn stelling op een wereldwijd onderzoek naar zuivel en de opbrengsten daarvan. Op basis van zijn analyses zijn Nederland, Duitsland en Polen in Europa nog relatief efficiënte zuivelproducenten. Maar op wereldschaal kan West-Europa niet opboksen tegen landen in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Australië en Nieuw-Zeeland.

Volgens Hemme zijn er wel kansen om melk tot extra waarde te brengen met speciale producten.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jan

  Ik kom al jaren bij diverse veehouders over de vloer en verbaas mij geregeld over de ideeën die een (heel) groot deel van hen heeft over een gezonde bedrijfsvoering.

  Ik durf hardop te stellen dat een relatief groot deel van de "ondernemers" geen goed ondernemer is en dat sommigen productiviteit gelijk stellen met het aantal gewerkte uren is een goed voorbeeld hiervan.
  (geen aanval op één persoon, het is een veel gehoorde kreet die zowel veehouders als collega’s akkerbouwers gebruiken)

  Het is een feit dat veel goedbedoelde subsidies, die er inderdaad zijn gekomen om de consument te voorzien van voldoende gezond voedsel en niet om de veehouders de hand boven het hooft te houden, een groot aantal veehouders nog te lang door laten knoeien.

  Natuurlijk wil ik niet alle veehouders over één kam scheren, wees eerlijk en kijk eens in je eigen omgeving rond voor dat je een reactie geeft..

 • no-profile-image

  Pieter

  als ik vanochtend 4 man van de gemeente op hun schoffel zie hangen is dit ook "te duur". zo ken ik nog 1.000 voorbeelden. economisch gezien is het veel beter dat dhr. T. Hemme helpt met schoffelen.
  als zulke mensen de burger voorhouden dat voedsel niets mag kosten, is het altijd te duur.
  deze meneer vergeet ook te vertellen wie al die grond gaat onderhouden en wie al die mensen die verbonden zijn met de agrarische sector aan een baan gaat helpen.
  en als er in andere delen van de wereld mensen graag voedsel voor niets willen produceren, waarom gebeurt dat dan al niet ? gelet op de enorme honger in de wereld zou deze man zich diep moeten schamen voor zulke uitspraken !! je zult moeder zijn met een paar hongerige kinderen en dan zijn er mensen die roepen dat er een heel groot deel voedselproductie wel afgeschaft kan worden.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Martin. Als in Nederland de kansen voor melkveehouderij zo slecht zouden zijn, waarom probeert de overheid dan met een aangepast waterbeleid, natura 2000 gebieden, ammoniak en mestbeleid, exportverboden voor mest, blokkerende bestemmingsplannen en zwaardere nationale regelgeving dan europees voorgeschreven de melkveehouderij de nek om te draaien.
  En om het verzuipen niet te vlot te laten verlopen wordt subsidie gegeven zodat de overheid zelf het moment bepaald wanneer ze de stekker eruit trekt. Er zijn te veel mensen in dit dolgedraaide landje die de boer graag terug zien geplaatst in de tijd zodat hij kan dienen als recreatief lustopject. Op klompen de 5 gehoornde koeien aaien, en als vermakelijk object in de wei handmelken met een alpinopetje op de kop, zodat de brave burger na een fietstocht kan terugzakken in zijn stoel met het gevoel dat hij het toch vooral veel beter voor elkaar heeft in het leven. Zo probeert men de psychisch dolgedraaide "normale" burger in toom te houden.

 • no-profile-image

  Henk

  europees landbouwbeleid is er nooit geweest om de boeren in stand te houden maar om voor de burgers voedzelzekerheid en lage prijzen te kunnen garanderen. Dit is steeds gebeurd door overproductie te stimuleren.
  De kostprijs voor de nederlandse melkveehouder is door dit beleid ook hoger komen te liggen, denk aan grondprijzen quotum ed.. De melkveehouders zijn nooit beter af geweest met het beleid. Slechte bedrijven zijn in stand gebleven in plaats van dat er een continue schifting heeft plaatsgevonden. Degene die wilde ondernemen betaalde de tol in de vorm van quotumkosten en grondkosten en nu dus ook een lage melkprijs.

 • no-profile-image

  lijte039@planet.nl

  Het wereldwijd afschaffen van de zuivelsubsidies / ondersteuningsregelingen zou een zegen zijn voor de melkveehouderij. Op de korte termijn zal dit voor een klein aantal bedrijven betekenen dat zij (vervroegd) stoppen. Op de lange termijn zal de gemiddelde melkprijs hoger liggen dan de melkprijs van de afgelopen jaren. Dat de consument een groter deel van zijn inkomen moet besteden aan voedsel, weerhoud de overheid van deze stap. De regio "West-Europa" zou met name van deze stap profiteren.

 • no-profile-image

  akkerbouwer

  Ja Martin jij hebt er echt verstand van!?! 200 koeien in een stal van 100? dat slaat echt nergens op, ga dan naar de V.S. kijken daar hebben de boeren 200 tot..... 10.000 koeien per bedrijf, en daar kunnen ze dan misschien 1 cent goekoper produceren, op dit moment gaat het daar ook niet! Dus?

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Dit artikel komt inderdaad hard aan maar is wel de werkelijkheid als je naar de laagste kostprijs gaat kijken dat komt de eu er slecht vanaf en kan men in de vs en nieuw zeeland melk produceren onder de 0,20 cent iets wat we hier gewoonweg niet klaar krijgen

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Als ik het artikel goed lees dan zegt Hemme eigenlijk dat de het proces van omzetten van melk in produkten met toegevoegde waarde niet efficient genoeg verloopt. Dit betekent dat of de Europese melkfabrieken niet efficient genoeg zijn, of dat de ze marge uit handen geven.Ik kan het gewoon niet anders uitleggen, want de opbrengstprijs van een liter melk voor de boer blijft gelijk.
  Tja, en als ie dan ook nog zegt dat we dagverse melk moeten blijven produceren, dan moet ie me maar eens uitleggen hoe het komt dat onze melkprijs momenteel zo laag is. Dit kwam toch door een overschot aan (dagverse) melk? Of bedoelt ie dat het de opzet moet zijn de Europese melkveehouderij structureel zo'n lage melkprijs te blijven betalen.
  Wie weet het antwoord?
  ps Martin, heb je er soms problemen mee dat een opvolger de produktierechten om niet heeft gekregen om zo zijn boterham te verdienen?
  Beste kerel, deze zijn ook nooit bedoeld geweest om erfgenamen rijk te maken maar om een rem op de melkproduktie te zetten.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  vd Zanden, je gaat veel te kort door de bocht. Ten eerste kan óók de VS niet produceren tegen deze prijs, en ten tweede vergeet je even het verschil in de waardering van de valuta.
  De enige die kan produceren tegen deze prijzen is NZ die maar een fractie van de totale wereldproductie in handen hebben. Nog effe nog gezien van het feit dat de vervoerskosten er bovenop komen.
  Ik krijg eerder de indruk dat men, Europees gezien in álle landbouwsectoren, de boeren wil uitdunnen cq de landbouwproductie terugbrengen. Vandaar misschien ook de stelling dat de melkproductie in West Europa gehalveerd kan worden. Misschien wel om goodwill te kweken bij andere werelddelen(om dáár de agrosector te ontzien cq te steunen) om de wereldhandel in andere sectoren te bevorderen. Het zou als noodmaatregel gebruikt kunnen worden om zo uit de economische crisis te komen. Let wel, dit is enkel een suggestie wat ik opwerp.
  Ik kan anders moeilijk verklaren waarom de prijzen van alle producten zo onder druk staan terwijl er alleen maar meer gegeten wordt.

 • no-profile-image

  Veehouder

  Jan je zeikt zelf. Er is helemaal niet door Iedereen gereageerd, dus is Iedereen ook niet bezig om te zeiken over Martin. Als je zou beginnen met te stellen dat het aantal ambtenaren, belastingen,wetten en regels ook zou kunnen gehalveerd, kom je al redelijker over.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Helemaal met Hemme eens, dan kan de melkprijs weer snel stijgen.

 • no-profile-image

  goede boer

  Ook Martin uit Leeuwarden kijkt met oogkleppen op naar de Nederlandse melkveehouderij. Boeren krijgen subsidie, jawel. Maar daar staat tegenover dat diezelfde boeren zowel bedrijfsmatig als privé óók belasting betalen. Die 25.00 boeren betalen met elkaar een slordige € 1,5 mijard aan belastingen. En dan is het een koud kunstje om dan € 300 miljoen subsidie, als sigaar uit eigen doos, aan de melkveehouders terug te geven.

 • no-profile-image

  roel

  Er is geen land waar ze voor 20 ct kunnen melken op deze aardbol. Die onzin over subsidies. In de agrarische sector is het bekend dat individuele bedrijven die krijgen en in andere sectoren wordt er niet over gesproken, maar daar krijgen ze meer subsidies dan de boeren.

 • no-profile-image

  zeeuw

  In theorie heeft deze man gelijk. Echter ook minimumloon en alle overheidsbemoeing met de arbeidsmarkt is een indirecte subsidie naar de GEHELE Nederlandse bevolking. Als we dit afschaffen, zijn deze ook niet heilig. Het lijkt me overigens ook niet wenselijk om deze steun aan de rest van de Nederlandse bevoljking ook af te bouwen.

 • no-profile-image

  martin

  Eindelijk eens iemand die verstandige taal spreekt.
  Het is de allerhoogste tijd om een einde te maken aan wat zo deftig 'de melkveehouderij' heet, maar in feite al meer dan 50 jaar een open-lucht-sociale-werkplaats is voor mensen die denken dat ze ondernemer zijn.
  Ondernemer?
  3,5 eurocent directe inkomenssteun op elke kilo melk.
  Interventie die scheppen geld kost, om nog maar te zwijgen over de exportsubsidies die weer zijn geactiveerd.
  Dat zijn de feiten.
  Dames en heren melkveehouders, uw harde werkelijkheid is, in Nederland in ieder geval, dat uw kostprijs veel te hoog is om ooit concurrerend op de wereldmarkt te kunnen spelen.
  Stop daar dan mee!
  Maak een eerlijk product (koeien in de wei, horens op de koeienkop, en geen 200 koeien in een stal waar er eigenlijk maar 100 in passen.
  En als u dat niet wilt, of er geen boterham mee kunt verdienen, zoek dan een ander vak.

  Nederland is volgens melkveehouders het beste land ter wereld om melk te produceren.
  Waarom moet er dan elk jaar, al vijftig jaar lang, zoveel subsidie naar toe? ( dit jaar alleen al aan directe inkomenssteun zo'n slordige 300 miljoen euro voor pak 'm beet 25.000 boeren)

 • no-profile-image

  gert

  ook de autoindustrie , vliegtuigindustrie en electronicaindustrie kan gehalveerd worden

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik bedoeld Jan i.p.v. Martin. Excuses hiervoor.

 • no-profile-image

  Leen

  Een van de laatste beroepsgroepen in Nederland die nog enige productiviteit aan de dag legt zo afzeiken als Martin pleegt te doen, waar heb je dan nog respect voor? Afijn, van links Nederland hadden we als agrarische sector al weinig te verwachten, dat is niets nieuws.

 • no-profile-image

  Boesje

  Subsidie, waar heb ik dat meer gezien? oh ja, huursubsidie, aanrechtsubsidie, subsidie op HR ketels, OV reissubsidie, isolatiesubsidie, zonnepanelensubsidie, subsidie op een katalisator, sloopautosubsidie. Nederland leeft van subsidie, en dat is volgens Martin allemaal voor de boer???

 • no-profile-image

  Jan

  Iedereen zeikt Martin hier af, maar hij heeft wel gelijk. denkt toch eens na: een melkveebedrijf is alleen over te nemen als bij de overname tonnen (of miljoenen) worden geschonken ten koste van broers en zussen. Nadien kan de "ondernemer' alleen blijven bestaan als ie subsidie krijgt. Lekker gezond economisch bezig zeg. En dan beweerd nog een grappemaker dat de subsidies een sigaar uit eigen doos zijn. Dan heeft iedere nederlander die belasting betaald dus recht op geld van de overheid.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.