Home

Achtergrond

Vijf Twentse varkenshouders maken plaats voor natuur

Vijf varkenshouders in de Twentse buurtschap Azelo in de gemeente Hof van Twente (Del­den en omgeving) maken plaats voor nieuwe natuur en toeristi­sche activiteiten.

Afgelopen week bereikten alle betrokken partijen een akkoord over Vitaal Azelo.Kern van het project Vitaal Aze­lo is de beëindiging van de inten­sieve veehouderijtak op vijf be­drijfslocaties. Sommige agrariërs hebben te kennen gegeven met hun bedrijf te willen stoppen of om te vormen, terwijl anderen het een meer toeristische bestem­ming willen geven.

Ook is er sprake van ontwikke­ling van een nieuw landgoed en nieuwbouw van woningen (’rood voor rood’-compensatiewonin­gen). In totaal gaat het om een ge­bied van 36 hectare. Er komt 10 hectare nieuwe natuur.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.