Home

Achtergrond

Vier miljoen kilo quotum in april naar andere eigenaar

In de afgelopen maand is voor bijna 4 miljoen kilo aan quotum verhandeld.

Dat blijkt uit de jongste gegevens over de aangevraagde transacties bij het Productschap Zuivel. De cijfers laten zien dat de over­dracht van quotum zonder grond zo’n 15 procent lager is dan in de­zelfde periode van het melkprijs­jaar 2008/2009.

Vorig jaar april bedroeg het aantal transacties zonder grond 3,9 miljoen kilo. Dit jaar is dat 3,3 miljoen ton. De hoeveelheid ver­leasde melk bedroeg, op basis van de aanvragen, 1,1 miljoen kilo in april van dit jaar. Dat was vorig jaar 740.000 kilo.In april waren in totaal 78 over­drachtstransacties, waarvan 55 zonder grond. Er werden twaalf leasecontracten voorgelegd.Dit jaar is in totaal ruim 30 mil­joen kilo melk van eigenaar ver­wisseld bij 730 transacties. In ver­reweg de meeste gevallen wordt quotum zonder grond verkocht (714 keer), waarbij in totaal 29.982.000 kilo van eigenaar ver­wisselde.

Vorig jaar verwisselde bij 640 transacties in de eerste vier maan­den 28.307.000 kilo melkquotum van eigenaar.Bij zestien transacties met grond ging 2.279.000 kilo melk­quotum naar een andere eigenaar. Vorig jaar waren er in dezelfde periode achttien transacties voor in totaal 3.850.000 kilo melkquo­tum. Dat is een stijging van onge­veer 6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.De verhandelde hoeveelheden quotum in april zijn aanmerkelijk lager dan in de voorgaande twee maanden. Dat past in de trend van de afgelopen jaren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.