Home

Achtergrond

Verburg: toeslag eerder uitbetalen kan wellicht toch

LNV-minister Gerda Verburg wil alsnog een poging wagen om te komen tot vervroegd uitbetalen van EU-inkomenstoe­slagen.

Dat heeft Verburg gezegd in de Tweede Kamer.De minister had landbouwcom­missaris Mariann Fischer Boel onlangs gevraagd naar de moge­lijkheid om de volledige toeslagen eerder dan 1 december uit te beta­len. Fischer Boel zei toen dat Eu­ropese regels dat niet toestaan.

De discussie hierover is hier­mee nog niet gesloten, zei Ver­burg gisteren. Volgens haar wil ook Fischer Boel, gezien de nij­pende financiële situatie bij veel boeren, kijken wat mogelijk is. ”Geef me tijd en ruimte”, vroeg Verburg de Kamer, die om ver­vroegde betaling had gevraagd.Die tijd en ruimte wil de Kamer haar graag geven. De minister zegde de Kamer toe in de eerste week van juni uitsluitsel over de kwestie te geven.

Vervroegde uitbetaling kan, als het al doorgaat, waarschijnlijk niet voor 16 oktober, het begin van het Europese boekjaar. Ver­burg: ”Het zou mooi zijn als dat voor deze ene keer, in deze situa­tie, zou lukken.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.