Home

Achtergrond 199 x bekeken

Veel vragen over nieuwe handelsnorm groente

In de handel bestaan veel vragen over de uitvoering van de nieuwe Europese handelsnormen per 1 juli.

KCB heeft recent met het PT en ministerie van LNV overleg gevoerd over de effecten van het verdwijnen van handelsnormen voor 26 producten. Volgens KCB technisch directeur Jean Crombach is voor telers bijvoorbeeld niet duidelijk welke normen ze moeten hanteren voor klasse-aanduidingen op verpakkingen. KCB en PT willen een communicatietraject opstarten om de telers en handel voor te bereiden op de effecten van de nieuwe regelgeving, maar er is nog veel onduidelijk. De EU heeft voor deze producten de handelsnorm geschrapt om te snoeien in de regelgeving.

In de bestaande EU-handelsnormen liggen normen voor klasse 1 en 2 beschreven. Voor 26 producten worden deze normen geschrapt, maar het is onduidelijk welke normen telers mogen gebruiken om zelf klassen aan te duiden op verpakt product. "In de regelgeving valt te lezen dat telers dan de Unece-norm van de Verenigde Naties moeten hanteren, maar die is scherper dan de algemene handelsnorm, die officieel gaan gelden."

Volgens Crombach heeft LNV de vraag voorgelegd aan de EU, maar is niet zeker of de EU al voor de invoering een toelichting op de regels geeft. "Als het zo is dat de Unece-normen gaan gelden, wordt het wel complexer. Dat lijkt niet de bedoeling van de versoepeling van de EU." Tussen landen bestaan straks mogelijk ook verschillen van inzicht. "Duitsland lijkt de Unece-normen te gaan toepassen. Bij de klassehandhaving wordt toch een referentienorm gezocht."

Of registreer je om te kunnen reageren.