Home

Achtergrond 51 reacties

'Veehouders leggen zich neer bij lage melkprijs'

Te veel melkveehouders laten hun hoofd hangen en leggen zich neer bij de lage melkprijs. De solidariteit om in Nederland samen actie te voeren voor een betere melkprijs ontbreekt.

Dat zegt Sieta van Keimpema, voorzitter van de Dutch Dairymen Board (DDB). Als de Nederlandse melkveehouders toch besluiten om actie te voeren is de kans volgens haar groot dat de acties minder publieksvriendelijk worden dan voorheen.

Melkveehouders die nu actie willen voeren lijken vooral aangewezen op het meedoen aan acties in het buitenland. Maandag staat een actie van de European Milk Board (EMB), de moederorganisatie van de DDB, in Brussel op het programma. Dan vergaderen de Europese landbouwministers. De EMB grijpt deze gelegenheid aan om te pleiten voor een flexibele volumeregeling.

Vanuit Nederland vertrekken in ieder geval twee bussen met Nederlandse melkveehouders. Een stoet van trekkers vertrekt in de ochtend naar het gebouw waar de ministers bij elkaar komen. Op het plein voor het gebouw is een koeienstal ingericht en staat voor de melkveehouders en sympathisanten een grote tent klaar.

"Het is voor veehouders een beroerde tijd", vertelt Van Keimpema. "Juist daarom is het belangrijk dat veehouders bij de acties aanwezig zijn." Wel geeft ze aan te begrijpen dat veehouders juist in deze moeilijke tijden niet van hun bedrijf weg kunnen. Ze vindt het onbegrijpelijk dat een belangenorganisatie als LTO zich niet achter de acties voor een betere melkprijs schaart. "Er wordt te veel gezegd dat we aan de huidige omstandigheden moeten wennen, maar het gaat om een nieuwe situatie. We moeten hier helemaal niet aan wennen als niemand weet hoe het afloopt."

Volgens Van Keimpema kan de lage melkprijs snel worden opgelost. "Als alle melkveehouders veertien dagen lang massaal hun melk thuishouden is de slechte melkprijs verleden tijd."

Op 2 juni staat nog een actie georganiseerd door de EMB in Tsjechië op de agenda. Hier worden vier- tot vijfduizend melkveehouders verwacht.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Robert Drente

  Oh Oh Oh....wat een oeverloos gezwets. Dit is gewoon economie. Vraag en aanbod bepalen de prijs. De betere ondernemers kennen hun kostprijs (en zeker die op de langere termijn). Het wordt tijd dat er eens rationeel gedacht wordt. Gaat het niet, dan stop je toch. Ook dat is ondernemerschap, op het juiste moment stoppen. Stop nu maar eens met dit oeverloze geschop tegen elkaar aan en zorg dat je de zaken goed voor elkaar hebt. Na slechte jaren komen ook weer goede jaren.

 • no-profile-image

  geldboer

  Als je de markt in de melkveehouderij zijn werk laat doen dreigen er nog grotere problemen te onstaan. Het is berekend dat er dan een 10% melkveehouders hun bedrijf noodgedwongen of vrijwillig gaan beëindigen. Echter dan komt er ook een grote hoeveelheid landbouwgrond vrij die niet meer gebruikt kan worden voor de melkproductie. Met gevolg dat de grondprijs wel eens kan halveren. Boekhoudburo`s in mijn regio hebben daar al voor gewaarschuwd. Halvering van de grondprijs heeft dan vérstrekkende gevolgen voor de rest van landbouwend Nederland. De landbouwgrond als onderpand voor de financieringen van de boerenbedrijven valt dan weg. En dat raakt dan zowel de kleine als de grote boer. Nederlandse boeren hebben naast de lage melkprijs nog een ander probleem. Hoe houden we de waarde van de landbouwgrond in de benen.

 • no-profile-image

  harrie van gils

  Varkensboer heeft helemaal gelijk. Je ziet hier de gekste dingen. Ik kan er niet met mijn boerenverstand bij.
  Boer gaat/wil uitbreiden van 70 mk naar 300 mk, aparte 32 stands draaimelkstal is gebouwd, 15 ha grond is gekocht van 80.000 euro/ha. En nu: de nieuwe lb-stal moet nog gebouwd worden en er moet nog een 2 milj. quotum gekocht worden. En dat wordt nu op de lange baan geschoven. Vraag me echt af met wat voor cijfers zo'n boer, maar ook zijn adviseurs bij de AAA-bank gewerkt hebben!!

 • no-profile-image

  joep hermans

  laat bij de melkveehouders de markt maar zijn werk doen, net zoals bij de champignon en bloemen telers, vollegrond en glastuinbouwbedrijven, boomkwekers, aardappelboeren, varkenshouders, schapen, konijnen en geitenhouders, kippenboeren, viskwekers, fuittelers, etc, etc, dat is in ieder geval het eerlijkst.

 • no-profile-image

  money

  Geldboer, laat eerst even voorop stellen dat ik iedereen een goed inkomen gun. Maar die 10% is aan de orde van de dag. In alle sectoren, dus ook andere als landbouw, is dit een bekend fenomeen. Streker nog hier gaat het nog harder omdat er veel minder met subsidie wordt gewerkt. Dus dat is geen goed argument. Die grond die vrijkomt is geen probleem, die vind wel een andere bestemming. Maar waarom kunnen vele bedrijven deze grond niet meer financieren ? Dat komt nl omdat er vorige jaren hele rare en vooral dure aankopen zijn gedaan. Diverse melkveehouders hier in de regio hebben heel veel grond gekocht toen de prijs van melk rond die 50 cent zat. 10, 20 hectare te dure grond was geen uitzondering. Maar dan moet je nu niet klagen. Misschien kunnen varkens/pluimveehouders die grond dan wel overnemen. Die hebben toch al niet zoveel financierening op grond en met goedkope grond is er altijd wel iets te verdienen.

 • no-profile-image

  eerlijk

  Als de acties net zoveel opleveren als de vorige keer laat dan maar zitten het is daarna nog nooit ze slecht geweest dus wat heb je er aan niks!! Als er nu eens geprobeert werd de vraag te herstellen/verhogen kwamen we eerder tot een hogere prijs dan zo....

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @melkvehouder duitsland, en dat is nou de rede waarom ik niet met de melkacties meedoe. als je melk weg laat lopen moet je het goed doen en dus vorkomen dat de melk in het verdere verloop van het quotumjaar alsnog geleverd wordt. op deze manier zoals u schetst creeeren we een krapte om komende winter weer een overschot te creeren.

 • no-profile-image

  Jan

  Ik word zo strontziek van die klagende koeienboeren. Iedereen heeft het gedaan de politiek, de lto, hun eigen cooperaties, de EU. Ja het gaat slecht maar wen er maar vast aan. Wij varkenshouders hebben ook jaren dat er tonnen per jaar verlies word gedraait. Maar ook dat we tonnen winst maken ja. Weet je hoe dat heet? Dat is nou ondernemen. En iedere boer is zelf verantwoordelijkheid voor wat hij doet op zijn bedrijf. Dus hou op met klagen en leer eens gewoon ondernemen in plaats van elkaar de ogen uitsteken met grote trekkers en grote boxenstallen.

 • no-profile-image

  Janne

  LTO wil alleen maar voor de wereldmarkt, omdat daar goedkoop gedumpt wordt. Wat zijn wij door de jaren heen opgeschoten met al die expansie van bv Friesland Campina? Wie is hier uiteindelijk beter van geworden? Precies de bobo's bij LTO, Campina, Rabobank, allemaal zogenaamde cooperaties!!!
  Canada beschermd wel haar eigen markt. Dus waarom niet alleen produceren voor de Europese markt, zoals Canada? Oh nee, de expansie moet zorgen voor meer bonussen bij ONZE cooperaties.............. Maar uiteindelijk krijg je wat je verdient, de meeste leden melkveehouders hebben geen commentaar, dus tja wat wil je dan bereiken?

 • no-profile-image

  Janneke

  Structureel is er iets mis in zowel de melkveehouderij als ook in varkenshouderij. Jaren worden wij allemaal onderbetaald!! En ZLTO is alleen maar druk met leuke dingen voor de burgers te ontwikkelen die wij er nog maar even bij moeten doen, de zogenoemde neventakken. In de tijd dat onze ouders boerden, haalden zij gewoon hun inkomen uit de core- business: vlees en melk, kip, eieren. Het wordt tijd dat bij de (Z)LTO doordringt dat belangenbehartiging is wat de sectoren nodig hebben. Wat hebben wij aan maatschappelijk draagvlak? Daar leuren ze nu inmiddels al jaren om, maar kunnen wij daar van leven? Voor de productie bij DSM wordt toch ook geen draagvlak gevraagd van de burger???? En wat te denken van koffie, thee? Daar worden oerwouden voor gekapt en misschien wel kinderarbeid ingezet! Wie stelt daar vragen over? Iedereen weet dat de agrarische sector in NL de hoogste welzijns- en milieu- eisen van de hele EU heeft. Maar het schijnt nooit genoeg te zijn. De rol die LTO daarin speelt is inmiddels bij iedereen wel duidelijk, maar tegelijk zeer omstreden!! Te vaak wordt het oor te luister gelegd bij overheid en milieu-organisaties. Met maar 1 doel: het verkrijgen van geld en macht!!! Naar mijn idee zit er dus ook maar 1 ding op om dit machtsblok te doorbreken: COLLECTIEF ZORGEN DAT DIE ROL VAN LTO WORDT UITGESPEELD BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP. Of moet de hele agrarische sector aan het Max Havelaar keurmerk?

 • no-profile-image

  herbert

  De DDB lost niks op hoor!
  Begrijp mij goed de melkprijs mag wat mij betreft ook hoger, maar als ik kijk naar voerwinst per dier en welke kosten direct en indirecte kosten een koeien boer heeft in vergelijking met een varkenshouder dan valt het allemaal wel mee......
  Het jaar 2009 is dus gewoon een sarneringsronde zoals we die al een aantal jaren in het varkenswereldje hebben gezien.
  Niet zeuren dus en maximaal produceren en hou de kosten in de gaten!

 • no-profile-image

  eerlijk

  wat wilen die varkensboeren toch graag vertellen dat ze het veel slechter hebben als melkboeren zeg. Jullie varkens boeren zeuren maar door maar als ik goed rond kijk worden en zijn er ook veel nieuwe grote varkensstallen gebouwd hoe doen jullie dat dan als er al jaaaaren niks verdiend word? Onee jullie hebben vaak een jaar er tussen met grote winsten en daar praten jullie niet over. Kijk maar es in de boerdrij van een paar jaar terug staat duidelijk 'het is feest in varkensland' en dat hebben wij als melkboeren zeker niet wij zijn gewend aan een constant inkomen en daar moeten we aan wennen

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Een overheid die toestaat dat er groepen in de bevolking worden uitgebuit is verachtelijk en geen respect waardig.

 • no-profile-image

  melkboer

  En de DDB lost alles op zeker? Ik zou zeggen laat de DDB-leden nu de melk maar in de mestput laten lopen want nu is de opbrengstprijs toch laag. Als alle leden van de DDB en EMB 14 dagen doen zoals Sieta voorsteld dan zal de melkprijs zegt ze toch?
  LTO staat niet alleen voor een betere melkprijs maar voor een veel breder perspectief om melkveehouder te zijn.
  Het is wel erg makkelijk om zitten te zeiken over een tijdelijk dipje in de melkprijs.
  Ik vraag me nu wel af hoe de boeren die vorig jaar een kostprijs vann 43 cent beweerden te hebben deze tijd overleven?
  Mijn advies zou zijn stop er dan mee!! want nu beur je nog geld voor je quotum!!

 • no-profile-image

  Varkenshouder/melkveehouder

  Waarom dat geschop tegen elkaar, varkensboeren en melkveehouders? Je zit allemaal in het zelfde schuitje, je wordt ver onderbetaald. Werk samen voor een betere opbrengstprijs. En dit zeker Europees, dan heb je wel macht! Dat velen van je willen profiteren zijn feiten, dit moet je toch eens een keer door hebben.

 • no-profile-image

  weg met

  Ik heb ook niets met enorm zeurende en zichzelf zielig vindende boertjes, dus ik ben allang geen lid meer.

 • no-profile-image

  Boer

  Boerenhart helemaal met je eens.Ik heb niet de indruk dat LTO zich inzet voor boerenbelangen.Het lijkt meer op een uitvoerder voor overheids plannen.Al zou iedere boer het lidmaatschap opzeggen,ik denk niet dat het LTO gedrocht daardoor zal ophouden te bestaan.LTO doet geen poging om samen met Duitsland en Frankrijk een fuist te maken tegen uitbuiting van niet alleen de melkveehouderij,maar van de landbouw in zijn algemeen.Het is zo stil dat je de indruk krijgt dat LTO niet eens bestaat!Als er niemand achter je belangen aankijkt en je er als boer gewoon alleen voor staat kan ik me voorstellen dat je de moed in de schoenen zakt.Antwoord daarop is een lidmaatschap met een club die zich het lot van zijn leden wel aantrekt zoals NMV DDB en NVV.

 • no-profile-image

  varkensboer

  Foeifoei wat een gemekker. Dit heet marktwerking, wij varkensboeren weten hier alles van. Natuurlijk gun ik jullie ook een goed inkomen, maar er is lang voorspelt dat de melkprijs zou zakken. Maar daarintegen steeg de prijs naar wel 50 cent, en men dacht dat het nooit meer anders zou worden en de stallen rijsen als paddestoelen uit de grond. En geen stal welke meteen vol is, hoe doen jullie dat toch bouwen maar niet benutten. Als wij bouwen ligt hij vol voor hij helemaal klaar is. Maar jullie kunnen (konden) je dat blijkbaar veroorloven. Sorry maar als je nu, naar een jaartje wat mindere prijzen al niet meer kunt rond komen ontbreekt er iets aan jullie management, en is er erg kortzichtig gehandeld. en kunnen jullie nog veel leren van andere sectoren.

 • no-profile-image

  iemand die een boerenhart draagt

  LTO ?? laat me niet lachen, zolang ze bestaan hebben de grote cooperaties hun voormannen al een extra pet opgezet zodat de coopalzheimer tussen de oren zit. Iemand schreef over lachgas dit weekend in een collum, is het wat de LTO voormannen daarmee te verdrijven zodat eens helder verstand het restantje zwoegende veehouders echt gaat vertegenwoordigen. Ik snap gewoonweg niet dat veehouders nog drie zaken in stand gehouden hebben zoals: 1) overproduktie, dus melken boven je quotum= dom dom dom 2) fusies van cooperaties: waardoor ze oncontroleerbaar zijn geworden. (kijk naar de banken en autogedrocht General Motors. Minister Wouter Bos heeft het nu ook door nu hij er midden tussen inzit wil hij kleinere banken. Kleinere cooperaties zou een zegen zijn, met een vakkundig en betrokken, controleerbaar bestuur). 3) LTO bestuur welke niets anders doet dan de grote cooperaties naar de mond praten en zitten te slapen bij belangrijke mestdossiers en planologische vraagstukken; of geef ze ontslag of zeg je lidmaatschap op en sluit je aan bij de NMV, welke ik wel steeds hoor praten voor de hardwerkende veehouders en over maatregelen welke wel hout snijden. Het wordt hoog tijd, dat we moeten weigeren de veehouderij in een nog verdere sanering te laten drukken. Elke veehouder die eenmaal weg is komt nooit meer terug; een cultureel landschap wordt er tevens mee om zeep gebracht. De structuur van goede familiebedrijven wordt met de grond gelijk gemaakt. Hoe komt het dat de Nederlands veehouders zich nog steeds laten knechten en uitspelen. Hoe komt het dat jullie op dit moment melken als gekken met als uitleg we zijn nu juist veel liters nodig om toch omzet te draaien. Elke liter nu afgeleverd kost toch geld bij een gemiddelde kostprijs van 35-38 cent en bij een breakeven van ca 29 cent. Zet allen de rem even een paar maanden op de produktie, dan zul je zien dat de melkprijs snel gaat aantrekken en melk dan rustig het quotum tot 95% vol. Beter 95% voor gemiddeld 35 cent aan de weg dan 105% voor 22 cent.....toch....of.....ben ik gek geworden en moet ik aan het lachgas??

  Geplaatst door iemand die een boerenhart draagt, groningen

 • no-profile-image

  evert van G.

  Wat betreft de ammoniakreductie zijn de melkveehouders uit de wind gebleven, omdat er tot dit jaar een gigantische DALING van het aantal koeien was!!! In 2008 was het nivo gelijk aan dat in 1980! Die afname bij melkvee is het verschil met de IV, want die zijn de afgelopen decennia in aantallen alleen maar gestaag gegroeid.

 • no-profile-image

  gert

  LTO maakt zich alleen maar druk over het imago van de nederlandse boer en tuinder,dat is geschonden door wantoestanden met roemeense werknemers die wel onderbetaald zijn door een aspergekweekster in someren,lto is blijkbaar een vakbond geworden,maar laat ze eens opkomen voor haar eigen leden

 • no-profile-image

  peerke

  goed zo gert uit drente. dat lto zich bezig houdt met een boerinneke in someren, dat nota bene niet eens lid is van lto, is diep triest. wij betalen contributie om de belangen van alle leden inclusief de kleinere te behartigen. niet alleen de belangen van de grote boeren ten koste van de kleinere. leven en laten leven. niet elkaar kapot concureren zodat alleen de grote overblijven. klein is fijn.

 • no-profile-image

  marcel

  lto is er aleen nog voor de uitgekochte boeren die niet op een paar euro hoeven te kijken en een medewerker hebben en zelf in het bestuur van lto en cooperaties gaan zitten . Deze hebben dus met hun perfecte bedrijven,vaak 4x zo groot als ze hadden en geen schulden. Makkelijk "lullen"hebben deze heren en dames dus . Een vette belasting claim met terug werkende kracht zal hun weer bij de realiteit brengen En dan is er voor de andere boeren die niet aan deze loterij hebben mee gedaan ook nog wat te verdienen

 • no-profile-image

  Melkveehouder/varkenshouder

  Janneke uit Brabant, uw reactie op 24 mei om 21:36 uur, is precies het juiste probleem. Je hebt het zeer juist vewoordt!

 • no-profile-image

  dirk

  Hier heb ik niets aan toe te voegen,Janneke!Velen die internet bezoeken en deze site lezen zullen het met jou eens zijn en al geen lid meer zijn.Alleen een heel grote groep agrariers die nooit zoiets lezen en vastgeroest zitten in hun denken en doen zul je nooit bereiken.Het duurt een halve generatie voordat zij uit de sector zijn gegroeid.Ik ken er verschillende die nog nooit internet geraadpleegd hebben.

 • no-profile-image

  Zuinigheid

  Eind jaren 80 was ik met familie voor een korte vakantie aan de zuidkust van Engeland. En als boerenzoon wilde ik graag ook een melkveebedrijf bezoeken. Zo maar lukraak naar een bedrijf gereden met 200 melkkoeien. De agrarische gebouwen waar erg pover en de koeien werden buiten gevoerd (winter). We praten over van alles en nog wat en het familiebedrijf bestond al meer dan 100 jaar.
  In Nederland zie allemaal mooie stallen gebouwd worden ook al is er melkquotering. Hoe zien jullie dat?
  Wij investeren niet of nauwelijks. Dat heeft ook een verleden in Engeland. We hebben in de vorige eeuw meegemaakt, dat de opbrengstprijs zo laag was voor agrarische produkten dat de boeren van het land zijn gelopen. De gronden zijn toen in handen gekomen van de rijken en adel. Dat gegeven maakt ons erg voorzichtig om schulden aan te gaan. En ook zal zijn de prijzen met de melkquotering redelijk, wij zullen ons niet laten verleiden om schulden aan te gaan. Want wat er in het verleden is gebeurd, zal ook in de toekomst gebeuren. De boeren en tuinders zullen weer een tijd meemaken dat de prijzen hopeloos zullen zijn. En dan kun je maar het beste geen schulden hebben. Dat is de beste uitgangspositie om het bedrijf in de familie te houden.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Boerenhart Groningen, jij bent een man naar mijn hart. Big, bigger, FAIL. GLI uit IJsselmuiden heeft ook de goede visie.

 • no-profile-image

  KvD

  weet je waarom veel ondernemers zo fel reageren tegen de koeieboeren? Jarenlang is ze de wind uit de zeilen gehouden met bv ammoniakaanpassingen, ze kregen een royaal inkomen aan subsidie en kende geen risicos. Het waren de verwende kindjes. Nu gaat het een paar maanden slecht en beginnen de verwende kindjes te piepen alsof de wereld in brand staat.

 • no-profile-image

  eco

  Waarschijnlijk vindt het overgrote deel van de melkveehouders het geen enkel probleem om de markt zijn werk te laten doen. Bij de protestacties zijn slechts een gering aantal aanwezigen.
  Ik vind het trouwens erg laag bij de grond om melkveehouders o.a. weg te zetten als verwende kindjes e.d..

 • no-profile-image

  melkveehouder

  LTO maakt zich druk of de landbouwwerkgever de CAO wel naleeft,
  Als hun eigen leden creperen onder de lage prijzen interreseert ze geen moer.
  Snel opzeggen dat lidmaatschap!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  slavernij in de melkveehouderij , ooh wat is de retail blij! moeilijke job lto lost dit probleem wel op????ze stonden erbij en keken er naar.

 • no-profile-image

  to

  lees elke keer dat het in de varkenshouderij ook zo gegaan . zo wat als ik in de sloot spring spring jij er toch ook niet in . denk toch eens na het enigste wat we doen is wat iedereen graag wil dat er goedkoop voedsel is. dus lto rabo en overheid zak allemaal in de stront de macht moet weer naar de boeren

 • no-profile-image

  anonymous

  in 2000 we moved to canada. in holland we had both cows and pigs. we had seen that no matter how much we invested (time, money , labour) it did not pay off since land prices were too high. Pigs were good once but i dont think we can ever see that agian since the market is elastic and too much political nonsense and BS rules. Cows are in the same boat. qouta is set up to control supply to stabolize prices. in holland price of milk is on free market and therefor qouta has no purpose and should no be elinminated or never at all. qouta is just tighting the rope around the neck for those we want to farm and on the sellers perspective losing all that could be lost. regardless of the industry, pigs or cows, losing your shirt while the cityfolk still want you to be nice and play golf between the cows is hard to swallow. free market in farm economies does not work since the profit is sent to processors while producers bear the cost. the only loopholes to artificial increasing prices for producers is imports which dutch government is too busy to control.

 • no-profile-image

  jan

  Precies jan Gelderland daar pak je doodziek van varkensboeren bij zijn kop.
  De rundveehouderij heeft 4 mnd. een dubbeltje moeten missen en het is al fout.
  Hoe vaak moeten wij niet bij financieren in de varkens dip. Ze zijn werkelijk helemaal niets gewend, altijd denken dat het saldo omhoog loopt, nu loopt het saldo even terug. Dat is zuur, maar dan direct de klaagzang uithalen is erg kalfachtig!!!!.
  Dat die rundveehouders piepen vindt ik nog niet zo erg, maar dat LTO hier ook meteen actie onderneemt is werkelijk van de zotte. Nu krijgen de arme stakkers in Aug. de toeslag rechten uitbetaald, ipv. Dec.!!
  En wat doet LTO voor de varkenshouders in de prijs dip??? NIETS>

  Dus varkenshouders: Weg bij die club en ga naar de enige belangenbehartiger voor de sector: NVV.

 • no-profile-image

  boerin47

  wanneer gaan boeren in nederland ook staken?of boerinnen die ook in hongerstaking gaan.ik wil ook mee doen.wij zijn hardwerkende mensen en verdienen zo weinig .20 euro centen,een blik cola of redbull is duurder.waar blijven de boeren om te vechten voor een betere botterham?ik wil wel staken!!!!!

 • no-profile-image

  ex-boerin

  Dat boeren niets van zich laten horen kan ik wel begrijpen ze hebben het op dit moment allemaal druk met hun werk, maar dat je hun vrouwen niet hoort die moeten tenslotte met het geldgebrek op de bedrijven omgaan. Onbegrijpelijk.
  Stiekum wordt er gehoopt, dat het volgende week beter zal gaan........

 • no-profile-image

  Jan

  Doodziek van varkensboeren, het is gewoon realiteit dat prijzen in de landbouw gemaakt worden door vraag en aanbod. en steeds meer op wereldniveau. Het is misschien niet leuk maar het is zo. als je hogere prijzen wil moet je een produkt maken waar de afnemer meer voor wil betalen. Met bulkprodukten gaat dat lastig. Zien de koeienboeren niet dat alle prijzen voor grondstoffen wereldwijd laag zijn dan kan campina toch geen hogere prijs betalen. Dat de koeienboeren veel lawaai maken nu moeten ze zelf weten en dat ze voor hun prijzen vechten. waar het om gaat is dat ze net doen of hun sector failliet gaat terwijl ze nog nooit financiele tegenslag hebben gehad en velen veel te grote uitganven hebben gedaan in trekkers stallen en veel te duur kwotum en grond.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Goed idee Jan, laat alle schoppende en denigrerende varkensboeren liefst vandaag nog hun lidmaatschap opzeggen. Ik wordt liever niet geassocieerd met zulk soort collegae.

 • no-profile-image

  Werk voor een eerlijke prijs

  Laat twee weken de melk in de put lopen, dan is er te weinig melk. Dan wordt er niet meer gestunt met melk door de supermarkten. Blijf baas over je eigen product, wees geen softies!! Laat die anderen maar een grote mond op zetten, maar laat je niet gebruiken als slaaf voor al die luierrikken!

 • no-profile-image

  kleine

  LTO heeft blijkbaar geen probleem met een koude sanering in de melkveehouderij! Het blijft muisstil vanuit die hoek! Het enige waar het voor pleite is het eerder uitbetalen van de melkpremie. Deze premie is voor de grote jongens erg belangrijk omdat het voor hen een grote zak geld betreft. De kleine melkveehouder moet het toch vooral van het melkgeld hebben! De keuze van LTO is dus duidelijk! Het is geen boerenbelangenorganisatie meer van alle boeren! Sowieso vraag ik mij wel eens af of LTO nog wel een belangenorganisatie is voor de boeren of meer voor Haagse en Europese politiek! Bij DDB spreekt nog een duidelijke stem voor de boer, hopelijk bereiken ze iets in Brussel!

 • no-profile-image

  boer

  Geld ook al heel lang voor de varkenshouderij.

 • no-profile-image

  ton

  onbegrijpelijk dat er nog boeren lid zijn van dat l.t.o die club zonder kloten stelletje homo,s zijn het. boeren word eindelijk eens wakker

 • no-profile-image

  Veehouder

  Schijnbaar zijn er nog mensen die de acties afkeuren, dit in twee reacties te zien. Dit zijn zeker geen melkveehouders, die een beetje verstand hebben, reageren wel anders. Het is schandalig dat er zulke mensen de zaak mee verzieken. Je moet en mag actie voeren, die dit tegenwerken moet je echt links laten liggen!

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Had afgelopen jaar maar mee gedaan met de melkactie. Die was zeer goed betaald. Wij in Duitsland hebben volop gemolken voor een betere prijs dan in Nederland en toch geen superheffing betaald omdat die 2 weken niet meer in te halen was. En in Nederland hebben ze niets verdient door de hoge quotum prijzen en veel te veel superheffing.

 • no-profile-image

  DE TUKKER

  Helemaal met je eens robert uit drente, zit de melkprijs even in een dipje begint iedereen zielig te doen.
  En andere tukker knap ver weg in DUUTSLAAND is toch alles better en mooier en groter en vetter .Ik neem verder niet meer aan deze discussie deel heb ik al vaak genoeg gedaan , kon het even niet laten>

 • no-profile-image

  veeboer

  Als Sieta het hoofd maar niet laat hangen,misschien nog een beetje meer overtuigingskracht,er is veel stille armoede onder de boeren,de tijd is rijp voor actie

 • no-profile-image

  awel nog nie zot

  awel wa zot. ge zalt toch nie produceren voor minder dan de kostprijs. er is meer op aarde dan alleen werken voor nop.

 • no-profile-image

  hey

  @jan, Als je gewoon door blijft ploeteren zoals jij zegt, dan zijn er over een paar jaren geen boeren meer, er is iets structureel mis in de verkoop van landbouwproducten, de marges zijn totaal verkeerd en dit zal moeten veranderen anders gaat onze marge helemaal weg op de lange baan.

 • no-profile-image

  Jannus

  Schijnbaar zijn er nog ruim voldoende boeren die voor deze prijs en voor de verwachte prijzen willen en kunnen produceren. Elke individuele boer moet de afweging maken zijn de huidige prijzen voor mij interessant om te produceren. Als je als boer financieel tekort komt moet je gewoon de keuze maken, doorgaan het er op vertrouwen dat andere boeren het eerder opgeven of zelf stoppen

 • no-profile-image

  doodziek van

  Zodra melkveehouders hier aangeven hoe ze de lage opbrengstprijzen van dit moment ervaren, reageren de varkenshouders steeds als door wespen gestoken! Varkenshouders, die geweldige ondernemers, hebben de vrije markt lief en zijn blij met de lage opbrengstprijzen. Geweldig toch!! Melkveehouders hebben liever loon naar werken en uiten dit, en dat is hun goed recht! Dus varkenshouders, houdt a.u.b. op hier met dat azijn zeiken tegen de melkveehouders!

 • joannes

  Wat blijkt uit 50 reacties op ¨Veehouders leggen zich neer bij lage melkprijs¨ mei 2009 is dat geen boer het heeft over de export afhankelijkheid van de Nederlandse ¨productie¨ bedrijven. Alsof geen boer zich afvraagt voor wie hij produceert en welke prijs (schommelingen) hij kan verwachten. Ondertussen proberen de ¨slimme¨met schaalvergroting de achterblijvers eruit te concurreren!

Laad alle reacties (47)

Of registreer je om te kunnen reageren.