Home

Achtergrond

Slachtkoe wordt weer goedkoper

De slachtkoeien zijn maximaal prijshoudend. Dat heeft alles te maken met de recente prijsstijging. Met de hogere prijzen neemt het aanbod weer wat toe.

Het prijsplafond is dus wel bereikt. Zeker, omdat de vraag wat minder wordt. Het voorvlees liep al wat moeizamer, maar dat begint nu ook te gelden voor het achtervlees. En dat werd niet helemaal verwacht.

De consument is niet al te happig op rundvlees. Supermarkten stunten volop met dit vlees. Doordat de consument minder vaak voor rundvlees kiest, willen supermarkten niet het volle pond voor dit vlees betalen. En dat gaat de komende weken behoorlijk doorwerken in de prijs.

De afnemende vraag en het groeiende aanbod leiden tot lagere prijzen. De prijsstijging van de laatste weken wordt voorzichtig tenietgedaan. Er gaat volgende week een paar cent vanaf.

Uit PVE-cijfers blijkt dat in het eerste kwartaal van 2009 de EU-export van rundvlees liefst 21 % lager lag dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral Rusland liet het als afzetmarkt afweten. De export naar dat land daalde met 55 %. Andere landen konden dat gat niet opvullen.

Europa importeerde in het eerste kwartaal van 2009 ook minder. Al was dat niet veel: 5 %. Vooral Brazilië exporteerde minder naar de EU: liefst 26 %. Doordat Europa ongeveer twee keer zoveel importeert als exporteert, blijft het EU-aanbod van rundvlees praktisch gelijk. Als de Europese consument dus evenveel rundvlees blijft eten, blijven de prijzen redelijk stabiel.

In Nederland ligt de situatie iets anders. De Nederlandse export van rundvlees blijft beter op peil dan de Europese. Maar daartegenover staat dat de Nederlandse import niet daalt. Europa vult namelijk het gat dat, met name, Brazilië niet kan opvullen.

Doordat die twee factoren tegenover elkaar weggestreept kunnen worden, ontlopen de Nederlandse en Europese rundvleesmarkt elkaar niet veel. Ook hier geldt: de markt voorziet in stabiele prijzen.

De bal ligt dus bij de consument. En in Nederland laat die het rundvlees vaker links liggen. De vraag is dus kleiner en dat leidt vooralsnog tot lagere prijzen.

prognose:

prijzen dalen licht

Of registreer je om te kunnen reageren.