Home

Achtergrond

'Sector moet cao beter naleven'

LTO Nederland wil met de vakbonden praten over verbe­tering van de naleving van cao­afspraken. Controle moet zich meer op risicobedrijven richten, stelt LTO, na de inval bij een as­pergebedrijf in het Brabantse So­meren.

Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek naar de aspergestekerij, die dit weekeinde in opspraak kwam vanwege wantoestanden die ver­geleken werden met slavernij. De affaire over de 56 buiten­landse aspergestekers brengt de cao-naleving met stip bovenaan de agenda van het cao-overleg, stelt sociaal economisch specia­list van de ZLTO, Frank de Wijs. Hij is volgende week één van de LTO-onderhandelaars over de Cao Open Teelten.

Vakbond FNV hamert al jaren op de noodzaak van een cao-poli­tie voor de landbouw, maar stuitte daarbij op verzet van LTO Neder­land. FNV wil dat de branche een eigen controle-instantie opzet, die het recht heeft om bedrijfsadmi­nistraties in te zien en boetes kan opleggen. Volgens De Wijs is dat echter onhaalbaar. ”We moeten een zui­vere rolverdeling houden, waar­bij de publieke diensten zoals Arbeidsinspectie, fiscale en soci­ale opsporingsdienst Fiod en Siod hun controletaken uitvoeren.”

LTO staat wel een actievere rol voor, ”maar dan moet de cao wel controleerbaar zijn. Daar willen we met de bonden over praten.” Het accent van controle door par­tijen als de Arbeidsinspectie moet meer gericht zijn op risicobedrij­ven, denkt De Wijs. De Arbeidsin­spectie had het bedrijf in Some­ren al voor 566.000 euro aan boetes opgelegd voor onder meer illegale arbeid.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.