Home

Achtergrond 202 x bekeken

Particuliere natuurbeheerders krijgen gelijke status

Particuliere natuurbeheerders worden voortaan net zo behandeld als terreinbeherende organisaties.

Dat is een van de belangrijkste onderdelen van de Verklaring van Linschoten, die zeven organisaties die zich bezighouden met natuurbeheer vanmiddag hebben ondertekend.

Met de Verklaring trekt de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) haar steun in voor de klacht die tientallen van haar leden hebben neergelegd bij Eurocommissaris Neelie Kroes (mededinging). Zij voelen zich stelselmatig benadeeld ten opzichte van grote terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bij het toedelen en ontwikkelen van nieuwe natuur.

Het intrekken van de steun betekent overigens niet dat de klacht als zodanig van tafel is. Ambtenaren van Kroes beoordelen momenteel of ze de klacht in behandeling nemen. De klagers hebben een vereniging opgericht.

Verklaring van Linschoten

In de Verklaring van Linschoten, die bedoeld is om de stagnatie bij de ontwikkeling van particulier natuurbeheer te doorbreken, staat onder meer dat particulieren nu bij functieverandering van de grond naar natuur de volledige waarde van de grond vergoed krijgen. Voorheen kregen ze slechts 80 procent van de waardedaling van de grond. Daarnaast moeten particulieren ook gebruik kunnen maken van de aankoopsubsidie voor natuurgrond.

Verder willen de ondertekenaars dat particulier natuurbeheer fiscaal wordt gestimuleerd. Zo moeten alle uitgaven voor beheer en ontwikkeling van natuur aftrekbaar worden van de inkomstenbelasting. Dat zou ook kunnen gelden voor agrarisch natuurbeheer. Daarnaast zouden alle bedrijfsmiddelen van boeren, die hun bedrijf beëindigen ten gunste van natuur, onder de landbouwvrijstelling moeten vallen.

Minister Gerda Verburg gaat de regeling voor de aankoop van nieuwe en bestaande natuur nu aanpassen. Deze wil nog voor het eind van het jaar aan Brussel voorleggen ter goedkeuring.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.