Home

Achtergrond

Ondersteuningsteam voor Donner en Klijnsma

Minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) hebben een team van vier arbeidsmarktdeskundigen aangesteld om hen te ondersteunen bij het oplossen van knelpunten die door de economische crisis extra nijpend zijn.

Zo stijgt de werkloosheid, vooral ook onder jongeren, hoewel in de techniek, het onderwijs en de zorg nog altijd sprake is van een tekort aan goed opgeleide vakkrachten.

Het zogenoemde ondersteuningsteam is woensdag begonnen. De teamleden gaan als een soort individuele bemiddelaars aan de slag om te zorgen voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en een soepeler samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en het onderwijs. Het is de bedoeling dat het team regelmatig bijeenkomt en maandelijks rapporteert aan de bewindspersonen.

In het team zit zowel deskundigheid vanuit werkgevershoek als vanuit de vakbeweging met oud-directeur sociale zaken Rudi Nieuwenhoven van ondernemersorganisatie VNO-NCW en voormalig vicevoorzitter Rienk van Splunder van de vakcentrale CNV.

Verder zit voorzitter Tof Thissen van de vereniging van directeuren van sociale diensten (Divosa), die tevens Eerste Kamerlid van GroenLinks is, in het team. Het onderwijs is van de partij in de persoon van Renata Voss. Zij is bestuurslid van het Albeda College in en rond Rotterdam en onder meer oud-hoofdinspecteur Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van de Inspectie van het Onderwijs.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.