Home

Achtergrond 1 reactie

Mogelijk gangbaar bij Nautilus

Nautilus overweegt om samen te gaan werken met gangbare telers.

De biologische telersvereniging bekijkt de mogelijkheden om ook gangbare telers in hun vereniging op te nemen. Het onderzoek naar de mogelijkheden zit nog in de beginfase, zegt Nautilus-voorzitter Anton van Vilsteren. "We willen het idee onder andere aan onze leden voorleggen. Zij moeten achter het idee staan om ook gangbare telers te vertegenwoordigen." Het plan komt voort uit het doel om de jaaromzet te verhogen naar 80 tot 100 miljoen euro. Nautilus heeft op dit moment een jaaromzet van 40 miljoen euro wat behaald wordt met 45 telers.

Van Vilsteren betwijfelt of de omzetverhoging haalbaar is metalleen biologische telers. Bovendien ziet hij grote voordelen voor gangbare telers om samen te werken. "Hierdoor kunnen telers aanspraak maken op gelden uit de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) voor groente en fruit. Dat ontvangen wij nu ook voor onze biologische telers. Het levert gemiddeld per teler 4 procent van de omzet op. Dat is niet gering."

Gangbare telers verenigen zich ook al in andere organisaties en afzetkanalen zoals The Greenery, maar bij Nautilus kunnen ze op kleinschaliger niveau samenwerken. Het is voor Nautilus eenvoudig om de nieuwe groep in te passen. "Natuurlijk moeten we het strikt gescheiden houden, maar we kunnen gebruik maken van onze middelen en verpakkingsmogelijkheden. Daar hebben we de laatste jaren fors in geïnvesteerd", zegt Van Vilsteren. "De komende maanden zullen we verder kijken naar deze ideeën."

Kelly Lubbers

Eén reactie

  • no-profile-image

    Bio

    Akkerbouwers en groentetelers en melkveehouders kunnen beter gewezen worden op de site, biologischboeren. Daar kunnen ze een indruk krijgen wat zij met biologisch boeren kunnen verdienen in vergelijking met gangbaar.
    Daarnaast kan Nautilus haar vleugels over de EU uitspreiden in plaats van haar basis te verbreden met gangbaar. Een samenwerking met Denemarken en België en of Duitsland zoals ook de gangbare zuivelverwerkers het bedrijf laten groeien lijkt mij meer op hun pad te liggen.
    Boeren en tuinders zijn conservatief in opvatttingen totdat zij het financiële voordeel zien. Dat was zo bij de omschakeling naar de Holsteins, het mestinjecteren, de opslag van mest, enzovoort....

Of registreer je om te kunnen reageren.