Home

Achtergrond

Melkkoeien iets goedkoper

De gebruiksveemarkt staat onder druk. De fokpinken zijn nog redelijk prijshoudend, maar de melkkoeien worden behoorlijk goedkoper.

Het kleine aanbod hield de gebruiksveeprijzen de laatste weken nog enigszins op de been. Er waren en zijn immers weinig stoppers. Maar de vraag lijkt, door de slechte melkprijzen, nu helemaal weg te vallen. Dat werkt meteen door in de prijzen. Vooral in die van de melkkoeien.

De vaarzenexport geeft intussen ook geen lucht. De vraag is hier niet zozeer matig, maar is wel weinig constant. Het kost tijd om de export weer op de rails te krijgen. Het is een stroeve handel.

De komende weken blijft de gebruiksveemarkt onder druk staan. Vooral melkkoeien van de 1e kwaliteit kunnen nog iets in prijs dalen. De export blijft vooralsnog moeizaam.

prognose:

stabiel tot licht dalend

Of registreer je om te kunnen reageren.