Home

Achtergrond

'Maximaal 1 jaarloon na ontslag topambtenaar'

Bestuurders in de publieke en semipublieke sector mogen bij een gedwongen ontslag maximaal één jaarsalaris meekrijgen. Alles wat bestuurders meer ontvangen, moeten ze terugbetalen.

Dat staat in een advies dat oud-politicus Hans Dijkstal woensdag heeft uitgebracht aan minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken. Een commissie onder leiding van Dijkstal heeft een reeks adviezen opgesteld over de positie en beloning van functionarissen in de publieke en semipublieke sector, waar bijvoorbeeld woningcorporaties en ziekenhuizen onder vallen. Het laatste advies gaat over ontslagvergoedingen.

Dijkstal vindt dat in de contracten van bestuurders moet staan dat ze bij onvrijwillig ontslag nooit meer dan één jaarsalaris meekrijgen. Van die regel kan slechts bij zeer hoge uitzondering worden afgeweken. De vuistregel is dat bestuurders elke ontslagvergoeding boven het jaarsalaris terugbetalen en dat mogelijke constructies om dit te ontduiken, wettelijk moeten worden verboden.

De regeling zal gelden voor bestuurders in de publieke en semipublieke sector die meer dan 106.000 euro per jaar verdienen. Het advies van Dijkstal sluit aan bij een afspraak die het kabinet afgelopen najaar heeft gemaakt met de vakbonden en werkgevers. Zij spraken af dat de kantonrechter werknemers in het bedrijfsleven die 75.000 euro of meer verdienen, maximaal één jaarsalaris ontslagvergoeding toekent. Die regel is overigens nog niet in de praktijk gebracht.

De commissie-Dijkstal noemt haar advies "onverminderd actueel'' nu in de zorg en bij woningcorporaties veel bestuurders worden ontslagen. Dat gebeurt enerzijds omdat ze overbodig worden na fusies en anderzijds omdat een aantal organisaties op de rand van faillissement staat na mismanagement. Nederland kent momenteel nog geen afspraken om hoge ontslagvergoedingen aan te pakken, aldus Dijkstal.

Soms hebben organisaties ook geen geld meer voor de vergoedingen. "Bovendien steekt het dat bij wanpresteren van de top diezelfde top ook nog eens flinke schadeloosstellingen krijgt toegekend. Mismanagement wordt beloond'', staat in het advies van de commissie-Dijkstal.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.