Home

Achtergrond 248 x bekeken

Landelijk Brielle wint, ook al zit tuinbouwplan nog met gat

Er zit een groot gat in de financiering van het nieuwe concentratiegebied voor glastuinbouw in Brielle, schrijft PvdA-gemeenteraadslid Yvonne de Groot.

De gemeente heeft een fors risico genomen door vroegtijdig grond te kopen zonder dat daar kopers voor zijn. Maar, vervolgt De Groot, uiteindelijk is het landelijk gebied de grote winnaar van de operatie tegen verspreid glas. Het romantische beeld van de glastuinbouw, eens samengevat in het lied De glazen stad, bestaat niet meer. Lage kassen met grondgebonden teelt zijn vervangen door computergestuurde mechanische teelt op rolwagens, substraat of andere wijzen van niet grondgebonden teelt. Korte schoorstenen van weleer zijn vervangen door enorme tanks, waterbassins en productieschuren. Rolls-Royce motoren zorgen voor elektriciteit en warmtekrachtkoppeling voor een efficiënt gebruik van energie. Kortom, glastuinbouw is industrie geworden. Dat wekt weerstand en dat vraagt om nieuw ruimtelijk ordeningbeleid.

Een bestemmingswijziging voor een stukje grond om een productiehal op te bouwen was in 2005 de aanzet om in Brielle dat nieuwe beleid vorm te geven. Negen hectare glas met een grote hal zouden dicht op de historische, monumentale wallen komen te staan. De wildgroei in glas, waardoor het oude, open landschap rond de kern van Brielle steeds verder werd aangetast, moest worden gekeerd. Inwoners van Voorne-Putten klaagden over veel overlast door de sterk toegenomen assimilatiebelichting. Men realiseerde zich dat Voorne-Putten geen Greenport was en men wilde ook niet dat Voorne-Putten het ’Zuidland’ naast het Westland zou worden. Een door de fracties van de Partij van de Arbeid en VVD opgesteld convenant werd door de raad unaniem aangenomen en het college van B en W kreeg de opdracht dit uit te voeren.

Nu, in 2009, is met de meeste kwekers van het verspreid liggend glas overeenstemming tot sanering en sloop. De provincie prees de gemeente voor de unieke opzet van het plan. Nieuw glas in het buitengebied van Brielle is niet meer mogelijk omdat het de bestemming Landelijk gebied heeft. Het gesaneerde glas wordt herplaatst op een concentratiegebied, aansluitend aan andere concentratiegebieden.
Zijn er leerpunten te trekken uit de aanpak en is dat ook interessant voor andere gemeenten met glasproblematiek? Beide zijn zeker het geval. De provincie Zuid-Holland komt met de ruimte-voor-ruimte-regeling tegemoet aan de toch wel forse kosten. De verkoop van ruime woningbouwkavels moet het nodige geld genereren. Verkoop van het nieuwe glasgebied moet de kosten verder dragen.

Het selecteren van een deskundig adviesbureau, waarbij goed gelet moet worden op de sociale vaardigheden van de medewerkers die met kwekers onderhandelen, is een voorwaarde. Dat had in Brielle beter gekund. Afspraken moeten stevig op papier staan en worden nagekomen. Dat heeft in Brielle de nodige voeten in de aarde gehad. Wie glas wil ruimen zonder daar een nieuwe locatie tegenover te kunnen of willen zetten, krijgt problemen. De kosten zijn enorm, en het verzet vanuit de kwekers ook. Niet alleen zal er draagvlak bij kwekers moeten zijn, maar inwoners van een gemeente willen ook een visie over hun leefomgeving kunnen inbrengen. In Brielle is dit erg stroef verlopen en dat heeft veel spanning en verzet gegeven.

Brielle heeft een groot financieel risico genomen door vroegtijdig grond te kopen voor het nieuwe concentratiegebied zonder dat daar kopers voor zijn. Dit klemt te meer omdat ook de tuinbouwsector voorzichtig is geworden met nieuwbouw.De crisis zorgt er mede voor dat het met de verkoop van bouwkavels niet loopt. Er ligt dus op dit moment een groot financieel gat. En afgewacht moet worden of dit gedicht kan worden.

Jammer is ook, dat aandacht ontbreekt voor het meervoudig gebruik van de nieuwe glaslocatie. Wateropslag onder kassen en kassen op schuren bijvoorbeeld. Nog onbekend is of warmte- en CO2-hergebruik een rol zullen spelen. Wel zijn er heldere voorschriften voor het afschermen van assimilatiebelichting. Dat het merendeel van de glastuinbouwkwekers vrijwillig heeft gekozen voor de sanering, is niet alleen belangrijk voor het opschonen van het Landelijk gebied en de schoonheid van Voorne, maar het is ook geen slechte deal voor henzelf geworden. Doorgaans is men dan ook tevreden. Zeker nu ook de tuinbouw er niet al te florissant voor staat.

Maar de grote winnaar is het landelijk gebied van Brielle. Dicht tegen de Europoort moet deze groene oase gekoesterd worden. Nu en in de toekomst. Met de huidige bestemming verdwijnt de mogelijkheid voor meer tuinbouwglas. Dat is waar de Partij van de Arbeid Brielle zich voor heeft ingezet.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.