Home

Achtergrond 2 reacties

Landbouw is nodig voor landschap

Boeren dragen bij aan cultuurlandschappen, die gebaat zijn bij gematigde grondprijzen. Geef cultuur- landschappen geen woningbouwpredikaat, schrijft stedenbouwkundige Joks Janssen.

Volgens topeconoom Sweder van Wijnbergen is een "onvoorstelbare machtige landbouwlobby" de oorzaak van het huidige woningtekort (AgD, 5 mei). Hij stelt dat we in Nederland noodgedwongen op een kluitje wonen, terwijl er grote arealen landbouwgrond beschikbaar zijn. Niet alleen de landbouw krijgt een veeg uit de pan, ook de planologen moeten het ontgelden.

Zij zouden een obsessie hebben met de compacte stad en de woningbouw daardoor onnodig in een strak keurslijf persen. Deze diagnose is niet alleen achterhaald, maar geeft zich onvoldoende rekenschap van de landschappelijke waarden die de landbouw 'produceert'. Tot de jaren '90 heeft de nationale ruimtelijke ordening bij de instandhouding van stad en land inderdaad geprofiteerd van het bondgenootschap met de volkshuisvesting en landbouw. Daarna is dit verdwenen. Onder andere door liberalisatie en decentralisatie van rijksbeleid. Ook de landbouwlobby, georganiseerd in het Landbouwschap, moest het ontgelden bij de eigen achterban en de (paarse) politiek.

Bijna twee decennia later zijn de gevolgen van het afbrokkelende bondgenootschap duidelijk zichtbaar. De tegenstelling tussen stad en land is aan het vervagen. Met name in sterk verstedelijkte gebieden is de verwachtingswaarde van de grond zó opgelopen, dat de grondgebonden landbouw op termijn niet meer rendabel is. Door stijgende grondprijzen zien we op veel plaatsen een proces van 'verrommeling' optreden, dat op breed maatschappelijk verzet kan rekenen. Het extra omzetten van landbouwgrond in woonwijken zal dit proces slechts versnellen.

De economische fixatie op de legendaeenheid 'landbouwgrond' miskent het feit dat veel boeren niet alleen melk produceren, maar ook 'landschap'. Een door stedelingen zeer gewild product. Denk bijvoorbeeld aan de veenweiden in het Groene Hart. Het is niet toevallig dat er koeien op dit drassige land staan. Iets anders is er nauwelijks mogelijk. Het aantrekkelijk houden van dergelijke cultuurlandschappen is gebaat bij gematigde grondprijzen. En die blijven alleen laag als het geen 'warme grond' wordt, dus als er geen bouwplannen boven de markt hangen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Delfin

  Maar Rick, de landbouwbedrijven doen dat toch ook in het belang van de Nederlandse burger. Een goede landbouw draagt bij aan de goede welvaart van Nederland, creeert financiele ruimte om daarmee aan de eisen van de maatschappij te kunnen voldoen. Als een landbouwer geen inkomen meer kan halen, dan houdt het verhaal (inclusief behoud cultuurlandschappen, koe in de wei en dergelijke) ook allemaal op. Wie gaat het landschap dan verder onderhouden? Is daar wel geld voor? De groei is gebaseerd op inkomensbehoud en daardoor onvermijdelijk. De nieuwe stallen vindt jij geen porum (ik ben er ook niet zo gecharmeerd van). Maar als ik soms zie hoe vervallen en wat voor een zooi het op oude bedrijven is, daar wordt ik ook niet blij van. Waarom kunnen er geen mooie in het landschappassende stallen gebouwd worden? Waarschijnlijk heeft dat ook weer met financiële middelen te maken.

 • no-profile-image

  Rick

  Landbouw nodig voor behoud cultuurlandschap?


  Deze stelling kan direct door naar het land der fabelen.
  Ons mooie cultuurlandschap wordt ernstig teniet gedaan door de snelle opkomst van foeilelijke nieuwe loodsen en stalgebouwen, die groter en groter worden en steeds dichter op elkaar komen te staan. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Elk virus in de toekomst krijgt het hierdoor ook steeds gemakkelijker. Maar goed, de hard werkende burger kan dan weer het gelach betalen!

  Ga lekker zo door, idioten, straks weer grote krokodillentranen als de boel geruimd moet worden!
  Rick

Of registreer je om te kunnen reageren.