Home

Achtergrond 228 x bekeken

LEI: crisis raakt jonge boer harder

De kredietcrisis treft jonge agrariërs veel harder dan oudere boeren.

Dat blijkt uit een analyse van het onderzoeksinsti­tuut LEI. Bedrijven van jongeren zijn gemiddeld een stuk groter, maar daardoor kwetsbaarder voor dalende prijzen. De ondernemingen zijn daar­naast vaak zwaarder gefinan­cierd. Jonge agrariërs, boeren en tuinders jonger dan 40, bevinden zich na de bedrijfsovername vaak in een financieel kwetsbare posi­tie, aldus Hennie van der Veen van het LEI. Om de bedrijfsover­name te financieren zetten zij doorgaans veel vreemd vermogen in, hoewel de overnameprijs vaak onder de marktwaarde ligt.

Van de bedrijven met een jon­gere ondernemer had 32 procent in de periode van 2005 tot 2007 een negatieve netto kasstroom. In to­taal zit voor 820.000 euro aan vreemd vermogen in het bedrijf. Dat betekent volgens Van der Veen dat heel weinig tot zelfs geen ruimte overblijft voor nieuwe le­ningen. Investeringen worden uitgesteld. Bovendien missen ze in minde­re tijden, zoals nu, een buffer. De inkomsten nemen af terwijl rente en aflossingen gelijk blijven. Een groeiend probleem, waar jonge agrariërs meer rekening mee moeten houden. Met name in de veehouderij (dierenwelzijnsei­sen) en glastuinbouw zijn investe­ringen noodzakelijk.

Hoe groter de omzet van het be­drijf, des te harder lagere prijzen en stijgende rente worden ge­voeld. De bedrijven die door jonge ondernemers worden geleid zijn gemiddeld 136 Nederlandse Groot­te Eenheden (NGE). In de catego­rie van 40 tot 55 jaar is dit 118 NGE, en voor agrariërs ouder dan 55 zonder opvolger 79 NGE.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.