Home

Achtergrond 153 x bekeken

Kwaliteit kinderopvang verder gedaald

De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is sinds 2005 verder gedaald.

De pedagogische vaardigheid van de medewerkers is onvoldoende en de gemiddelde groepsgrootte is gestegen, soms zelfs tot boven de wettelijke norm. Dat blijkt uit de landelijke meting van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO), dat in opdracht van het ministerie van OCW sinds 1995 meet hoe het is gesteld met de kwaliteit van de kinderdagverblijven. In 2005 is de wet Kinderopvang ingevoerd, die de kwaliteit had moeten verbeteren door marktwerking, maar dat is nog niet gelukt, aldus de pedagogen en psychologen, die samenwerken in het wetenschappelijke NCKO.

Sinds 1995 is de pedagogische kwaliteit van de kinderdagverblijven gestaag gedaald. De medewerkers beschikken wel over de belangrijkste basisvaardigheden als grenzen stellen en respectvol met de kleintjes omgaan, maar ontberen kwaliteiten als praten en uitleggen en stimuleren van de ontwikkeling. In babygroepen is het erger dan in groepen met oudere kinderen.

Vooral zogenoemde verticale groepen, waarin kinderen van 0 tot 4 jaar zitten, zijn sinds 2005 duidelijk groter geworden. De onderzoekers vinden dat zorgelijk, omdat blijkt dat de pedagogische kwaliteit van begeleiders afneemt naarmate de groepen groter worden. In een aantal verblijven is het aantal kinderen per medewerker groter dan toegestaan.

Het schort onder meer aan een goede beroepsopleiding, constateert het NCKO. Het consortium raadt het ministerie aan snel iets te doen aan opleiding en training. Ook moet er geld komen om geschikt spelmateriaal voor kinderdagverblijven te kopen. Het NCKO gaat zelf een supervisieprogramma ontwikkelen om de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang te ondersteunen. Het consortium wil in 2012 opnieuw een meting doen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.