Home

Achtergrond 1 reactie

Kritiek Cramer op versnippering Waddengebied

Milieuminister Jacqueline Cramer heeft kritiek op de bestuurlijke versnippering in het Waddengebied.

"Het is in dit gebied niet eenvoudig om zicht te hebben op wie wat doet. Er zijn misschien ook wel erg veel organen en commissies'', zei ze vandaag in Delfzijl op de Waddentoogdag 2009.

De PvdA-bewindsvrouw riep de partijen ertoe op "al die organen'' nog eens goed tegen het licht te houden. Te veel versnippering van kennis en belangen verzwakt "het krachtige geluid dat nodig is om onze Waddenzee te behouden, nationaal en internationaal''.

De Waddentoogdag werd vijf jaar geleden ingesteld door de toenmalige minister van VROM na de instelling van een Waddenfonds. Twintig jaar lang komt er geld vrij uit het fonds dat 800 miljoen euro omvatte. Doordat kokkelvissers moesten worden uitgekocht, zakte het bedrag naar 675 miljoen.

Cramer maakte duidelijk dat zij zich zorgen maakt over versnippering van deze middelen. Er moet "meer focus'' komen bij de uitvoering van het fonds, een pot voor investeringen in natuur en economie. In deze moeilijke tijden wordt er extra gekeken naar het effect van maatregelen, waarschuwde Cramer. "Het Waddenfonds moet dus een zichtbaar effect hebben op het Waddengebied, en vanzelfsprekend niet pas over twintig jaar.''

Ze maakte in Delfzijl bekend welke projecten dit jaar geld krijgen. In totaal gaat het om 28 miljoen euro voor zestien projecten, waaronder 5 miljoen voor de Waddenacademie, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Cramer toonde zich enthousiast voor plannen van de Waddeneilanden om in 2020 klimaatneutraal te worden en de CO2-uitstoot tot nul te reduceren. Ze riep de partijen op tot een gezamenlijke strategie. Ze bood daarbij hulp van de kant van haar departement aan. Volgens haar woordvoerder valt er op termijn te bepraten of daarvoor ook geld beschikbaar komt.

Een van de bedeelde projecten onderzoekt de haalbaarheid van een geothermische centrale op Terschelling. De minister ziet het project wel zitten. "Ik zou zeggen: begin meteen met een proef.'' Gekeken zal worden of het leveren van warm water en het opwekken van elektricteit economisch en ecologisch verantwoord is.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    gert

    echt nederland ,veel kleine koninkrijkjes waarin iedereen zich met iedereen bemoeit,veel overlegorganen met oeverloze discussies,waarin iedereen zijn eindje vasthoud waarin veel dure ambtenaren de kost verdienen,zo hou je het systeem in stand

Of registreer je om te kunnen reageren.