Home

Achtergrond 148 x bekeken

Kosten wegen zwaarst bij gewasbescherming

De kosten zijn het belangrijkste argument voor ak­kerbouwers in de keuze voor ge­integreerde gewasbescherming.

Dit speelt een grotere rol dan de milieubesparing die deze vorm van gewasbescherming oplevert. De stichting ter Bevordering van de Agrarische Bedrijfs- en Gebiedsontwikkeling heeft een driejarig onderzoek laten doen naar geïntegreerde gewasbe­scherming in de akkerbouw. Het onderzoek is uitgevoerd door DLV Plant, PPO, Opticrop en het HLB. Er hebben zo’n negentig akker­bouwers verspreid over Neder­land aan het project meegedaan. Uit het project blijkt dat de kos­ten het belangrijkste argument zijn om een methode wel of niet toe te passen, belangrijker dan het milieuvoordeel. Akkerbou­wers wijzen een methode vaak af omdat het onbekend is of omdat ze het risico te groot vinden.

Van alle deelnemers is 47 pro­cent een nieuwe geïntegreerde methode gaan toepassen sinds de start van het project in 2006. Maar ze doen dat pas als ze zeker weten dat de methode goed werkt. De eis van afnemers om milieuvriende­lijk te werken speelt bij bijna geen enkele akkerbouwer een rol.Volgens projectmanager Jacob Dogterom van DLV Plant zijn ken­nisoverdracht en demonstraties belangrijk om akkerbouwers te bewegen een andere methode toe te passen. ”Het project is er geko­men omdat akkerbouwers meer wilden weten over geïntegreerde gewasbescherming. Maar zelfs dan valt het niet mee om vernieu­wingen tot stand te brengen.”

Dogterom noemt een aantal oorzaken. ”Veel akkerbouwers zijn al nauwkeurig bezig met de gewasbescherming. Een nieuwe methode moet echt geld of tijd besparen willen ze overstappen en dat valt niet altijd mee bij de geïntegreerde gewasbescher­ming.”Toch zijn er grote verschillen in het verbruik van gewasbescher­mingsmiddelen per bedrijf, stelt Dogterom. ”Dat komt vooral door de schaalgrootte. Een akkerbou­wer met een grote oppervlakte gewassen kan zich geen fouten veroorloven in de gewasbescher­ming. Ook is er onder akkerbou­wers verschil in risicobeleving.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.