Home

Achtergrond

Kamer wil snellere toetsing aan milieuwetgeving

De toetsing van be­drijfsuitbreidingen aan milieure­gels moet eenvoudiger.

De Tweede Kamer vindt dat ondernemingen in beschermde natuurgebieden niet aan verschillende procedures moeten worden onderworpen.

Dat bleek tijdens een debat over voorstel van minister Cramer (Vrom) om de milieu-ef­fectrapportage (MER) te vereen­voudigen. Nu worden veebedrij­ven in Natura 2000-gebieden bij uitbreiding twee keer onder loep gelegd; er moet een passende be­oordeling plaatshebben en een MER worden opgesteld.

Volgens veel fracties is dat niet effectief, maar verschillen van mening over de oplossing. CDA vindt dat de MER-plicht voor be­drijven waar een passende beoor­deling voor wordt gemaakt, ver­valt. De PvdA bepleit het gelijktij­dig uitvoeren van beide trajecten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.