Home

Achtergrond

Kabinet schuift binnen begroting

Het kabinet heeft vandaag bij de behandeling van de Voorjaarsnota ingestemd met een aantal verschuivingen binnen de begroting voor dit jaar.

Minister Wouter Bos van Financiën heeft daarover vrijdag een overzicht naar de Tweede Kamer gestuurd.

Er is meer geld nodig voor onderwijs, omdat er meer leerlingen en studenten zijn dan eerder geraamd, voor de politie- en onderwijs-cao, voor de uitgaven aan de WAO, voor de gezondheidszorg en de jeugdzorg en voor de opvang van (meer) asielzoekers.

Dat wordt mogelijk door onder meer meevallers bij de studiefinanciering, door te snijden in de zorgtoeslagen en in de uitgaven voor medisch specialisten, en doordat meer mensen kiezen voor generieke (patentloze) medicijnen. Ook de uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking vallen lager uit, doordat ze rechtstreeks zijn gekoppeld aan het (gedaalde) bruto binnenlands product.

Het kabinet maakt ook duidelijk hoe het vanaf 2011 1,8 miljard euro structureel wil gaan bezuinigen. Dat was eerder al afgesproken, mits de economie tegen die tijd voldoende is hersteld. Anders stimuleert het kabinet de economie met eenzelfde bedrag. Een aanzienlijk deel van de 1,8 miljard wordt opgehoest door gemeenten en provincies, die 650 miljoen euro minder krijgen. Verder levert doelmatiger waterbeheer in 2011 100 miljoen euro op, een versobering van de bedrijfsvoering bij de rijksoverheid 70 miljoen en een herprioritering op diverse begrotingen 510 miljoen euro.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.