Home

Achtergrond

Japanse haver vermindert wortellesieaaltjes

Een winterteelt van Japanse haver na de maisoogst vermindert de populatie wortellesieaaltjes met 91 procent.

Een voorwaarde is dat de haver rond 1 oktober wordt gezaaid. Deze ervaringen hebben adviesbureau DLV Plant en het Centrum voor Landbouw en Milieu opgedaan op proefvelden in het Noord-Brabantse Nuland. De Japanse haver is gezaaid na de maisoogst, vertelt Bert Aasman, marktgroepleider bij DLV Plant en projectleider van de Aaltjeswijzer. "Veehouders merken dat door de toename van het aantal wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) de mais het jaar erop minder groeit. Ook hebben akkerbouwers geen belangsteling om percelen te huren met veel aaltjes."

De wetgeving schrijft sinds 2006 voor dat op zandgrond een wintergewas wordt geteeld na de oogst om de uitspoeling van mineralen te verminderen. Aasman: "Veel telers zien problemen ontstaan met aaltjesvermeerdering onder de groenbemesters. We testen hier groenbemesters. Bij veel groenbemesters vermeerderen de wortellesieaaltjes. Japanse haver bleek het aantal aaltjes juist met 91 procent te verminderen."

Japanse haver is niet wintervast. Aasman vindt dat een voordeel. "Het gewas vriest dood. Daardoor hoef je het niet dood te spuiten en blijven er geen gewasresten achter in het voorjaar. Het is wel een voorwaarde dat de Japanse haver rond 1 oktober is gezaaid. Dan heeft het gewas tijd om te groeien en legt het veel mineralen vast vóór het dood vriest."

Aasman is enthousiast over Japanse haver. "We hebben de haver als groenbemester getest op praktijkpercelen. Ik hoop dat er nu wetenschappelijk onderzoek volgt om onze ervaringen te onderbouwen. Dan kan Japanse haver ook op de lijst komen met groenbemesters die zijn toegestaan na de maisteelt op zandgrond."

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het project 'Schoon water voor Brabant', dat is gericht op een lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het is een project van ZLTO, Brabant Water, de provincie en enkele waterschappen.

Of registreer je om te kunnen reageren.